Ticker

10/recent/ticker-posts

नवोदय विद्यालय परीक्षा | प्रवेशपत्र | Navoday Exam Practice Paper

 Navoday Vidyalay Exam | नवोदय विद्यालय परीक्षा


नवोदय विद्यालय परीक्षा इयत्ता सहावी 30 एप्रिल 2022 रोजी होणार.

जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी 30 एप्रिल रोजी इयत्ता 6 वी प्रवेश परीक्षा 30 एप्रिल रोजी होणार

या प्रवेश पत्राच्या दोन प्रती विद्यार्थ्यांनी काढाव्यात. एक प्रत परीक्षा केंद्रात जमा करुन घेतली जाणार आहे. तसेच दुसरी प्रत विद्यार्थ्याकडे असणे आवश्यक आहे.
प्रवेश पत्रावर मुख्याध्यापक यांची सही व शिक्का असणे आवश्यक


प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा

उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे द्या.

उतारा क्रमांक

टेस्ट लिंक

उतारा क्रमांक 1

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक 

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १०

CLICK HERE

 उतारा क्रमांक ११

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १२

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १३

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १४

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १५

CLICK HERE

उतारा क्रमांक १६

उतारा क्रमांक १७

उतारा क्रमांक १८

उतारा क्रमांक १९

उतारा क्रमांक २०

उतारा क्रमांक २१


नवोदय विद्यालय परीक्षा प्रवेशपत्र

संख्या व संख्या पद्धती 

पूर्ण संख्यावरील चार मूलभूत क्रिया


 अंक गणित

 1.संख्या आणि संख्या पद्धती

2. पूर्ण संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया 

गणित

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पाच अंकी संख्यांचा गुणाकार

CLICK 

HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


3. अपूर्णांक आणि त्यावरील चार मूलभूत क्रिया 

4. अवयव व गुणक आणि त्यांचे गुणधर्म 

5.  संख्यांचे मसावि आणि लसावि 

मसावि लसावि व्हिडिओ आणि सराव पेपर

6. दशांश अपूर्णांक आणि त्यावरील मूलभूत क्रिया

7. दशांश आणि व्यावहारिक अपूर्णांकांचे एकमेकांत रूपांतर

8. लांबी, वस्तुमान, धारकता, काल, चलन (पैसा) इत्यादी राशींचे मापन करण्यासाठी संख्यांचा उपयोग

9. अंतर, काळ आणि गती यांचे मापन

नवोदय व

स्कॉलरशिप

व्हिडिओ

Online Test

आंतर, काळ आणि
 गती
यांचे मापन

काळ,काम,वेग व्हिडिओ,CLICK HERE 

आंतर, काळ व गती यांचे मापन व्हिडिओ CLICK HERE


 

1)CLICK HERE 

 
10. गणितीय सूत्रांचे अंदाजीकरण

11. गणितीय सूत्रांचे सरलीकरण 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 


12. शतमान आणि त्याचे उपयोग 

गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शेकडेवारी


CLICK 

HERE

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
गणित


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

बँक व सरळव्याज
1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 13. नफा-तोटा 

14.सरळव्याज 

15. परिमिती, क्षेत्रफळ आणि घनफळ (आकारमान 

गणित

 ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

 

परिमिती व क्षेत्रफळ

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE

Post a Comment

3 Comments