Ticker

10/recent/ticker-posts

मूळ संख्या Prime numbers in marathi | mul sankhya

मूळ संख्या Prime numbers in marathi | mul sankhya 


Prime Number (1 to 1000)


2, 3, 5, 7,

11, 13, 17, 19,

23, 29,

31, 37,

41, 43, 47,

53, 59,

61, 67,

71, 73, 79,

83, 89,

97,101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199,


211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293,


307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397,


401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499,


503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599,


601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691,


701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797,


809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887,


907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

मूळ संख्या व्हिडिओ पहा आणि ऑनलाईन सराव पेपर सोडवा.

Pdf स्वरूपात पेपर डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा
 

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews