Ticker

10/recent/ticker-posts

10 th Class gharacha abhyas

   10 th Class gharacha abhyas


English Grammar Practice Question Paper no.3

English Grammar Practice Question Paper no.2 

English Grammar Practice Question Paper no.1

10th English Lessons


हिंदी व्याकरण --- काल और काल के भेद


वाक्यांचे प्रकार ऑनलाईन टेस्ट
 English Grammar

 

Online Test

English Grammar Online Practice paper


1)CLICK HERE  

गणित

o  अंकश्रेढी व्हिडिओ

o  अंकश्रेढी ऑनलाईन टेस्ट

राज्यशास्त्र

o  संविधानाची वाटचाल

o  निवडणूक प्रक्रिया

o  राजकीय पक्ष

o  सामाजिक व राजकीय चळवळी

o  भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने 

o  राज्यशास्त्र सराव पेपर क्रमांक सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

o  राज्यशास्त्र सराव पेपर ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

o  प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा (इयत्ता 10 वी च्या अभ्यासावर आधारित)  सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 


इतिहास

o  इतिहासलेखन: पाश्चात्त्य परंपरा

o  इतिहास लेखन : भारतीय परंपरा

o  उपयोजित इतिहास

o  भारतीय कलांचा इतिहास

o  प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास

o  मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास

o  खेळ आणि इतिहास

o  पर्यटन

v 

भूगोल

o  स्थान व विस्तार

o  प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली टेस्ट 

o  प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली पेपर टेस्ट 

o  हवामान

o  नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

o  लोकसंख्या 

o  मानवी वस्ती ऑनलाईन 

o  भूगोल अर्थ व्यवस्था आणि व्यवसाय 

घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


विज्ञान भाग एक


ऑनलाईन टेस्ट

धातुविज्ञान


CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1CLICK 

HERE

2)CLICK HERE

3)CLICK HERE 

4)CLICK HERE 

5) CLICK HEREहिंदी व्याकरण


टेस्ट लिंक 

संज्ञा


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE

6) CLICK HERE 
मराठी व्याकरण

 

टेस्ट लिंक 

समास


1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

6) CLICK HEREEnglish

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE English Grammar Online Competition मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्ण विचार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

English Grammar

 

Online Test

English Grammar Online Practice paper 2


1)CLICK HERE स्वाध्याय उपक्रम आठवडा 21 वा ------उपक्रमाची नोंदणी, शाळास्तर डाटा, जिल्हास्तर डाटा यासाठी येथे स्पर्श करा. मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

उतारा वाचन व त्यावर आधारित प्रश्न


1)CLICK HERE English Grammar

 

Online Test

Direct and Indirect Speech


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HEREहिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

केवल प्रयोगी

अव्यय


1)CLICK HERE 


English Grammar

Video 

Online Test

Singular and Plural

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK 

HERE

3) CLICK HEREराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांनी तयार केलेली

दहावी 

बारावी

प्रश्नपेढी

CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Articles


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE


हिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विलोम शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

o  पायथागोरसचे प्रमेय ऑनलाईन टेस्ट

 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

विरुद्धार्थी शब्द 


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


English

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE विज्ञान भाग दोन

.क्र

पाठाचे नाव.

ऑनलाईन टेस्ट.                

1

आनुवंशिकता  उत्क्रांती

CLICK HERE

2

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1.

CLICK HERE

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-2

CLICK HERE

4

पर्यावरणीय व्यवस्थापन

CLICK HERE

5

हरित ऊर्जेच्या दिशेने......

CLICK HERE

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

CLICK HERE

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

CLICK HERE

8

पेशीविज्ञान  जैवतंत्रज्ञान

9

सामाजिक आरोग्य

10

आपत्ती व्यवस्थापन

 


हिंदी

व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

संज्ञा
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

प्रयोग


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Synonyms


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE 

5) CLICK HEREविज्ञान भाग 1

.क्र

पाठाचे नाव.

ऑनलाईन टेस्ट

1

गुरुत्वाकर्षण....

CLICK HERE

2

मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण.

CLICK HERE

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे..

CLICK HERE

4

विदयुतधारेचे परिणाम

टेस्ट क्रमांक 1

टेस्ट क्रमांक 2 CLICK HERE

5

उष्णता...

CLICK HERE

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

CLICK HERE

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

CLICK HERE

 

विज्ञान भाग दोन

.क्र

पाठाचे नाव.

ऑनलाईन टेस्ट.                

1

आनुवंशिकता  उत्क्रांती

CLICK HERE

2

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1.

CLICK HERE

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-2

CLICK HERE

4

पर्यावरणीय व्यवस्थापन

CLICK HERE

5

हरित ऊर्जेच्या दिशेने......

CLICK HERE

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

CLICK HERE

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

CLICK HERE

8

पेशीविज्ञान  जैवतंत्रज्ञान

9

सामाजिक आरोग्य

10

आपत्ती व्यवस्थापन

 

English Grammar

 

Online Test

Question tag


CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषणअव्यय  


क्रियाविशेषण अव्ययCLICK HERE 

1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE

गणित

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

परिमिती व क्षेत्रफळ


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE


English Grammar

Video 

Online Test

Homophones

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

वाक्याचे प्रकार


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE
English Grammar

 

Online Test

Transitive and intransitive verb


CLICK HEREराज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषेत सहभाग घेण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 


v 

v विज्ञान भाग 1

.क्र

पाठाचे नाव.

ऑनलाईन टेस्ट

1

गुरुत्वाकर्षण....

CLICK HERE

2

मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण.

CLICK HERE

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे..

CLICK HERE

4

विदयुतधारेचे परिणाम

टेस्ट क्रमांक 1

टेस्ट क्रमांक 2 CLICK HERE

5

उष्णता...

CLICK HERE

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

CLICK HERE

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

CLICK HERE

 


मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शुद्ध व अशुद्ध शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
मराठी

व्याकरण  

व्हिडिओ

ऑनलाईन

 टेस्ट क्र.

वचन - एकवचन व अनेकवचन

 CLICK HERE

CLICK HERE English

Grammar

VideoOnline
Test
Opposite words


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE  

3) CLICK HERE

 4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

 


English

Grammar

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Preposition

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREमराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट

आठवी

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

समास

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE 

5) CLICK HEREमराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

विरामचिन्हे


CLICK HERE

 


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

 English

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Punctuation marks 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

वाक्याचे भाग उद्देश्य व विधेय


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 इतिहास बहुपर्यायी प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट सराव पेपर क्रमांक 1 CLICK HERE

मराठी व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

काळ- 

वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

मराठी

व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

क्रियापद

इयत्ता 5वी पर्यंत


इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HEREEnglish

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Verb

 
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE English Grammar


Online Test

Adjective


1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE

मराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 

CLICK HERE


 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 3) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE


 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE

 3) CLICK HEREमहिला दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.


हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE
अ. क्र.

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.  

Singular and Plural

CLICK HERE

1 CLICK HERE2 CLICK HEREघटक.                

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.1 व 2                   

विरामचिन्हे

CLICK HERE

CLICK HERECLICK HERE


अ.  क्र.

आजपर्यंतच्या सर्व ऑनलाईन टेस्ट

खालील लिंक वर स्पर्श करा

1

मराठी

CLICK HERE

2

English

CLICK HERE

3

हिंदी

CLICK HERE

 

English Grammar Online Test - Prepositions (CLICK HERE ) 2/03/2021

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - मुहावरे CLICK HERE 1 मार्च 2021 

राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा CLICK HERE ( 28/02/2021 ) 

English Grammar Online Test - Direct and indirect speech ( CLICK HERE) 28/02/2021


मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा CLICK HERE 27 फेब्रुवारी 2021 

English Grammar Online Test - Voices 27/02/2021 ( CLICK HERE )


इयत्ता दहावी ऑनलाईन अभ्यास

https://www.learningwithsmartness.com/

ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी खालील प्रत्येक लिंकवर स्पर्श करा


v 

v 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - आलंकारिक शब्द CLICK HERE

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- शब्दों का वर्गीकरण CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- वाक्प्रचार CLICK HERE

English Grammar Online Test - Part of speech ( CLICK HERE )

English Grammar Online Test - Voice ( CLICK HERE)


उपयोजित इतिहास
 1. इतिहासलेखन: पाश्चात्त्य परंपरा
 2. इतिहास लेखन : भारतीय परंपरा
 3. उपयोजित इतिहास
 4. भारतीय कलांचा इतिहास
 5. प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
 6. मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
 7. खेळ आणि इतिहास 
 8. इतिहास व राज्यशास्त्र प्रकरण 8वे पर्यटन  आणि इतिहास ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 


राज्यशास्त्र

 प्रकरण 1 -संविधानाची वाटचाल टेस्ट 

प्रकरण-2 निवडणूक प्रक्रिया टेस्ट 

प्रकरण 3 राजकीय पक्ष टेस्ट 

प्रकरण 4- सामाजिक व राजकीय चळवळी टेस्ट 

प्रकरण-5 भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने 

राज्यशास्त्र सराव पेपर क्रमांक 1 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

राज्यशास्त्र सराव पेपर 2 ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा (इयत्ता 10 वी च्या अभ्यासावर आधारित)  सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

भूगोल

 1. स्थान व विस्तार
 2.  प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली टेस्ट 
 3.  प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली पेपर 2 टेस्ट 
 4. हवामान
 5. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
 6. लोकसंख्या 
 7. मानवी वस्ती ऑनलाईन 
 8. -भूगोल अर्थ व्यवस्था आणि व्यवसाय 

विज्ञान भाग 1

.क्र

पाठाचे नाव.

ऑनलाईन टेस्ट

1

गुरुत्वाकर्षण....

CLICK HERE

2

मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण.

CLICK HERE

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे..

CLICK HERE

4

विदयुतधारेचे परिणाम

टेस्ट क्रमांक 1

टेस्ट क्रमांक 2 CLICK HERE

5

उष्णता...

CLICK HERE

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

CLICK HERE

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

CLICK HERE


विज्ञान भाग दोन
 • .क्र

  पाठाचे नाव.

  ऑनलाईन टेस्ट.                

  1

  आनुवंशिकता  उत्क्रांती

  CLICK HERE

  2

  सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1.

  CLICK HERE

  3

  सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-2

  CLICK HERE

  4

  पर्यावरणीय व्यवस्थापन

  CLICK HERE

  5

  हरित ऊर्जेच्या दिशेने......

  CLICK HERE

  6

  प्राण्यांचे वर्गीकरण

  CLICK HERE

  7

  ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

  CLICK HERE

  8

  पेशीविज्ञान  जैवतंत्रज्ञान


  9

  सामाजिक आरोग्य


  10

  आपत्ती व्यवस्थापन


   

   

   

   

   

   

   

   

English Grammar Online Test - Formation of words ( CLICK HERE )

घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1  

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - साहित्यप्रकार, टोपणनावे व सामान्यज्ञान CLICK HERE 14/02/2021

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - सर्वनाम CLICK HERE 13/02/2021 

English Grammar Online Test-Abbreviations ( CLICK HERE ) 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

Living place of animals and birds

CLICK HERE

CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट काळ व काळाचे प्रकार CLICK HERE


 1. Degree of comparison Online Test 3

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - शुद्ध व अशुद्ध शब्द 9/02/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test- Pronoun 9/02/2021 CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट गुण 40 ( 7/02/2021) CLICK HERE


इतिहास ना  शास्त्र

CLICK HERE

भूगोल

CLICK HERE


 •  

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 4/02/2021

English Grammar Online Test- Voice (4/02/2021) CLICK HERE

English Grammar Online Test- Prepositions (CLICK HERE ) 3/02/2021 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - तत्सम व तद्भव शब्द CLICK HERE 3/02/2021


English Grammar Online Test- Article 2/02/2021 ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- समास 1/02/2021 CLICK HERE English Grammar Online Test-Adverb ( CLICK HERE ) 1 February 2021

English Grammar Online Test- Adjective 31/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 31/01/2021 CLICK HEREEnglish Grammar Online Test-CLICK HERE 30/01/2021

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 29/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test -- Synonyms. (CLICK HERE)

English Grammar Online Test- Kinds of sentence ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार. CLICK HERE 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 26/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-Antonyms 25/01/2021 CLICK HERE 

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - संज्ञा के भेद 25/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 25/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियापद CLICK HERE

English Grammar Online Test-Tense. (CLICK HERE 23/01/2021 )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 23/01/2021

English Grammar Online Test- Synonyms. (CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समान अर्थी शब्द CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 21/01/2021. CLICK HERE

 Idioms and phrases Online Test ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण वर्ण विचार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 


 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट-- क्रिया विशेषण अव्यय CLICK HERE मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट संधी CLICK HERE

 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समास -- CLICK HERE 

English Grammar Online Test-Comparison. --- CLICK HERE 

English Grammar -- Comparison Video --- CLICK HERE 

 English Grammar Online Test Preposition 

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रियापदाचे अर्थ CLICK HERE 15 जानेवारी 2021

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट विरामचिन्हे CLICK HERE 

हिंदी व्याकरण- विलोम शब्द टेस्ट - CLICK HERE 

 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग CLICK HERE

 

 मराठी व्याकरण- समास ऑनलाईन टेस्ट 9 जानेवारी 2020 CLICK HERE

  समास टेस्ट क्रमांक 1 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

 English Grammar Online Test - The Noun 

(8 January 2021) CLICK HERE विषय

ऑनलाईन टेस्ट

मराठी व्याकरण

CLICK HERE

हिंदी व्याकरण

CLICK HERE

English Grammar

CLICK HERE

गणित

CLICK HERE

विज्ञान

CLICK HERE

इतिहास ना  शास्त्र

CLICK HERE

भूगोल

CLICK HERE


 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक १ ते१६

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 17 ते 32 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा  


छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 


Post a Comment

1 Comments

Total Pageviews