Ticker

10/recent/ticker-posts

8th Class gharacha abhyas

इयत्ता आठवी अभ्यासअहमदनगर जिल्हा परिषद निर्मित इयत्ता आठवी दिवाळी अभ्यास पाहण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.


8 वी इतिहास ना. शास्त्र व भूगोल

    • इतिहास ऑनलाईन टेस्ट
घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 


मराठी व्याकरण

 

टेस्ट लिंक 

समास


1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

6) CLICK HEREहिंदी व्याकरण


टेस्ट लिंक 

संज्ञा


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE

6) CLICK HERE 
English

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE English Grammar Online Competition मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्ण विचार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद


1) CLICK HEREEnglish Grammar

 

Online Test

English Grammar Online Practice paper 2


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी दर्शक शब्द


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE


घटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

ऋतू व उपऋतु

CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

English Grammar Online Practice paper


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREविज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

प्रकाशाचे परावर्तन


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

आम्ल व आम्लारी ओळख


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

रासायनिक बदल व रासायनिक बंध


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

उष्णतेचे मापन व परिणाम


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

मानवी स्नायू व पचनसंस्था


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

आपत्ती व्यवस्थापन


1)CLICK HERE विज्ञान


ऑनलाईन टेस्ट

राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त प्रश्नमंजुषा


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

उतारा वाचन व त्यावर आधारित प्रश्न


1)CLICK HERE English Grammar

 

Online Test

Direct and Indirect Speech


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HEREहिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar

Video 

Online Test

Singular and Plural

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK 

HERE

3) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

केवल प्रयोगी

अव्यय


1)CLICK HERE 


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

शब्द कोडे


वर्णानुक्रमे शब्द लावणे


CLICK HERECLICK HERE English Grammar

 

Online Test

Articles


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE


हिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विलोम शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 


English Grammar

Video 

Online Test

Cardinal and Ordinal

Number

CLICK HERE

CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

विरुद्धार्थी शब्द 


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Name of colours things, shapes, vegetables, fruits, games.


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

जोड शब्द


1)CLICK HERE 


English Grammar

Video 

Online Test

Alphabetical order

Dictionary skill

CLICK HERE

CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

वर्णानुक्रमे शब्द लावणे


1)CLICK HERE 


English Grammar

Video 

Online Test

Comparison

CLICK HERE

CLICK HERE


गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शेकडेवारी


CLICK 

HERE

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
हिंदी

 

ऑनलाईन टेस्ट

थलचर,जलचर,नभचर

उभयचर प्राणियों में वर्गीकरणCLICK HERE


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

Word Register

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

प्रयोग


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

English Grammar

 

Online Test

Synonyms


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE 

5) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्दांच्या जोड्यातील फरक


CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar

Video 

Online Test

Rhyming words

CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Question tag


CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषणअव्यय  


क्रियाविशेषण अव्ययCLICK HERE 

1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE

गणित

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

परिमिती व क्षेत्रफळ


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी दर्शक शब्द


CLICK HERE


English Grammar

Video 

Online Test

Homophones

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

वाक्याचे प्रकार


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE
English Grammar

 

Online Test

Transitive and intransitive verb


CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE (सर्व घटकावर आधारित)

English Grammar

 

Online Test

Conjunction


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE

गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शेकडेवारी

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे.

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


गणित - पूर्ण संख्यावरील चार मूलभूत क्रिया ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शुद्ध व अशुद्ध शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
मराठी

व्याकरण  

व्हिडिओ

ऑनलाईन

 टेस्ट क्र.

वचन - एकवचन व अनेकवचन

 CLICK HERE

CLICK HERE English

Grammar

VideoOnline
Test
Opposite words


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE  

3) CLICK HERE

 4) CLICK HERE 

5) CLICK HEREघटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

CLICK HERE
 

English

Grammar

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Preposition

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREमराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट

आठवी

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

समास

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE
मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

समूह दर्शक शब्द


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 
मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

विरामचिन्हे


CLICK HERE

 


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

 English

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Punctuation marks 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

वाक्याचे भाग उद्देश्य व विधेय


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 
मराठी व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

काळ- 

वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE English

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE 

मराठी

व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

क्रियापद

इयत्ता 5वी पर्यंत


इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HEREEnglish

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Verb

 
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE


गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

सममूल्य अपूर्णांक

CLICK HERE

CLICK HERE
मराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE English Grammar


Online Test

Adjective


1) CLICK HERE 

2) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 

CLICK HERE


 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 3) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE


 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE

 3) CLICK HEREमहिला दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

अ. क्र.

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.  

Singular and Plural

CLICK HERE

1 CLICK HERE2 CLICK HERE
घटक.                

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.1 व 2                   

विरामचिन्हे

CLICK HERE

CLICK HERECLICK HEREमराठी, English, हिंदी व्याकरण

अ.  क्र.

आजपर्यंतच्या सर्व ऑनलाईन टेस्ट

खालील लिंकवर स्पर्श करा

1

मराठी

CLICK HERE

2

English

CLICK HERE

3

हिंदी

CLICK HERE

 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

Singular and plural

CLICK HERE

CLICK HERE


घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1  

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7घटक


ऑनलाईन टेस्ट

Picture Reading


Test no.1.

Test no.2 

Test no 3

English Grammar Online Test- Parts of body ( CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - साहित्यप्रकार, टोपणनावे व सामान्यज्ञान CLICK HERE 14/02/2021

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - सर्वनाम CLICK HERE 13/02/2021 

English Grammar Online Test-Abbreviations ( CLICK HERE ) 
ऑनलाईन टेस्ट 

विषय

ऑनलाईन टेस्ट

मराठी

CLICK HERE

हिंदी

CLICK HERE

English

CLICK HERE

गणित

CLICK HERE

विज्ञान

CLICK HERE

इतिहास ना शास्त्र भूगोल

CLICK HERE


English Grammar Online Test- Article 2/02/2021 ( CLICK HERE )

हिंदी सामान्य ज्ञान - क्या तुम जानते हो? ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 


विज्ञान- ध्वनी ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- समास 1/02/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-Adverb ( CLICK HERE ) 1 February 2021

English Grammar Online Test- Adjective 31/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 31/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-CLICK HERE 30/01/2021

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - ध्वनि दर्शक शब्द CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 29/01/2021 CLICK HERE 

English Grammar Online Test -- Synonyms. (CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार. CLICK HERE 

English Grammar Online Test- Kinds of sentence ( CLICK HERE )


प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 26/01/2021 CLICK HERE

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - संज्ञा के भेद 25/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-Antonyms 25/01/2021 CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 25/01/2021 CLICK HERE


 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियापद CLICK HERE

 

घटक


ऑनलाईन टेस्ट

English Young ones of animals and birds


CLICK HERE

घटक


ऑनलाईन टेस्ट

प्राणी पक्षी- पिलू दर्शक शब्द


CLICK HERE


English Grammar Online Test- Synonyms. (CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समान अर्थी शब्द CLICK HERE


  

Idioms and phrases Online Test ( CLICK HERE ) 

घटक

व्हिडिओ


दोन अंकी संख्येचा वर्ग करण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


वर्गमूळ काढण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


 घनमुळ काढण्याची सोपी पद्धत.          

 CLICK HERE

 

 

 

 

मराठी व्याकरण वर्ण विचार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

 

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट-- क्रिया विशेषण अव्यय CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट संधी CLICK HERE 

English Grammar Online Test-Riddles CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समास -- CLICK HERE 

English Grammar Online Test-Comparison. --- CLICK HERE 

English Grammar -- Comparison Video --- CLICK HERE 

 मराठी व्याकरण समूह दर्शक शब्द ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

मराठी व्याकरण समूह दर्शक शब्द व्हिडिओ CLICK HERE 


English Grammar Online Test Preposition 


 English Grammar Online Test Days of Week and Months of the year ----- CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रियापदाचे अर्थ CLICK HERE 

क्रियापद ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट विरामचिन्हे CLICK HERE

  ऑनलाईन टेस्ट 

विषय

ऑनलाईन टेस्ट

मराठी

CLICK HERE

हिंदी

CLICK HERE

English

CLICK HERE

गणित

CLICK HERE

विज्ञान

CLICK HERE

इतिहास ना शास्त्र भूगोल

CLICK HERE


 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय CLICK HERE 

English Telling Time Online Test (CLICK HERE ) 

 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग CLICK HERE

 English Grammar - Conjunction online Test (CLICK HERE) 

मराठी व्याकरण- समास ऑनलाईन टेस्ट 9 जानेवारी 2020 CLICK HERE

  समास टेस्ट क्रमांक 1 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट साहित्यप्रकार सामान्य ज्ञान CLICK HERE

English Grammar Online Test - The Noun 

(8 January 2021) CLICK HERE 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 7 जानेवारी 2021

 

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक १ ते१६

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 17 ते 32 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा  

हिंदी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE
Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews