Ticker

10/recent/ticker-posts

9th Class gharacha abhyas

  


 1. इतिहासाची साधने
 2. भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी
 3. भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने
 4. आर्थिक विकास
 5. इतिहास - महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.
 6. इतिहास - विज्ञान व तंत्रज्ञान ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 
 7. इतिहास - उद्योग-व्यापार ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.
 8. राज्यशास्त्र - संयुक्त राष्ट्रे ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 
 9. राज्यशास्त्र भारत व अन्य देश ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 

घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1CLICK 

HERE

2)CLICK HERE

3)CLICK HERE 

4)CLICK HERE 

5) CLICK HEREहिंदी व्याकरण


टेस्ट लिंक 

संज्ञा


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE

6) CLICK HERE 


मराठी व्याकरण

 

टेस्ट लिंक 

समास


1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

6) CLICK HEREEnglish

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE English Grammar Online Competition 
मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्ण विचार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
English Grammar

 

Online Test

English Grammar Online Practice paper


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

उतारा वाचन व त्यावर आधारित प्रश्न


1)CLICK HERE English Grammar

 

Online Test

Direct and Indirect Speech


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HEREहिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREEnglish Grammar

Video 

Online Test

Singular and Plural

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK 

HERE

3) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

केवल प्रयोगी

अव्यय


1)CLICK HERE 


English Grammar

 

Online Test

Articles


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREमराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE


हिंदी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विलोम शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

विरुद्धार्थी शब्द 


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

वर्णानुक्रमे शब्द लावणे


1)CLICK HERE 


English Grammar

Video 

Online Test

Comparison

CLICK HERE

CLICK HERE


  स्वाध्याय उपक्रमाची नोंदणी, शाळास्तर डाटा, जिल्हास्तर डाटा यासाठी येथे स्पर्श करा. 

  मराठी व्याकरण

   

  ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

  प्रयोग


  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE

  English Grammar

   

  Online Test

  Synonyms


  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE

  3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

  5) CLICK HERE


  मराठी व्याकरण

  व्हिडिओ 

  ऑनलाईन टेस्ट

  शब्दांच्या जोड्यातील फरक


  CLICK HERE

  CLICK HERE


  English Grammar

  Video 

  Online Test

  Rhyming words

  CLICK HERE

  CLICK HERE


  English Grammar

   

  Online Test

  Question tag


  CLICK HERE


  मराठी व्याकरण

   

  ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

  शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषणअव्यय  


  क्रियाविशेषण अव्यय  CLICK HERE 

  1) CLICK HERE

  2) CLICK HERE 

  3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE

  गणित

   

  ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

  परिमिती व क्षेत्रफळ


  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE

  3) CLICK HERE

  English Grammar

  Video 

  Online Test

  Homophones

  CLICK HERE

  CLICK HERE  मराठी व्याकरण

   

  ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

  वाक्याचे प्रकार


  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE

  3) CLICK HERE
  English Grammar

   

  Online Test

  Transitive and intransitive verb


  CLICK HERE


  English Grammar

   

  Online Test

  Conjunction


  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE

  3) CLICK HERE

  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE (सर्व घटकावर आधारित)

  1. इतिहासाची साधने
  2. भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी
  3. भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने
  4. आर्थिक विकास
  5. इतिहास - महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.
  6. इतिहास - विज्ञान व तंत्रज्ञान ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 
  7. इतिहास - उद्योग-व्यापार ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.
  8. राज्यशास्त्र - संयुक्त राष्ट्रे ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 
  9. राज्यशास्त्र भारत व अन्य देश ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 


  मराठी

  व्याकरण 

  व्हिडिओ 

  ऑनलाईन टेस्ट

  शुद्ध व अशुद्ध शब्द

  CLICK HERE

  1)CLICK HERE 

  2) CLICK HERE
  मराठी

  व्याकरण  

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन

   टेस्ट क्र.

  वचन - एकवचन व अनेकवचन

   CLICK HERE

  CLICK HERE   English

  Grammar

  VideoOnline
  Test
  Opposite words


  CLICK HERE

   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE  

  3) CLICK HERE

   4) CLICK HERE 

  5) CLICK HERE  घटक

  व्हिडिओ 

  ऑनलाईन टेस्ट

  पदावली

  CLICK HERE

  CLICK HERE
  English

  Grammar

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  Preposition

   
   

  1) CLICK HERE 

  2) CLICK HERE 

   3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE


  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट

  आठवी

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  समास

   
   

  1) CLICK HERE 

  2) CLICK HERE 

   3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

  5) CLICK HERE  हिंदी

  व्याकरण


  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  संज्ञा
   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE 

  3) CLICK HERE

  4) CLICK HERE

  5) CLICK HERE   मराठी

  व्याकरण

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  विरामचिन्हे


  CLICK HERE

   


  1) CLICK HERE

  2)CLICK HERE 

  3)CLICK HERE 

     English

  Grammar


  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  Punctuation marks   

  1)CLICK HERE

  2)CLICK HERE   मराठी

  व्याकरण

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  वाक्याचे भाग उद्देश्य व विधेय


  CLICK HERE

   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE 

   
  मराठी व्याकरण


  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  काळ- 

  वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ   

  1)CLICK HERE

  2)CLICK HERE   English

  Grammar

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  Tenses

  CLICK HERE
   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE 

  3) CLICK HERE

  4) CLICK HERE

  5) CLICK HERE 
  मराठी

  व्याकरण


  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  क्रियापद

  इयत्ता 5वी पर्यंत


  इयत्ता 6वी ते 10 वी

  इयत्ता 6वी ते 10 वी

  इयत्ता 6वी ते 10 वी 

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE 

  3) CLICK HERE

  4) CLICK HERE  English

  Grammar


  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  Verb

   
   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE
  मराठी व्याकरण

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  विशेषण व

  विशेषणाचे 

  प्रकार

   

  CLICK HERE   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE   English Grammar


  Online Test

  Adjective


  1) CLICK HERE 

  2) CLICK HERE


  मराठी व्याकरण

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

   

  CLICK HERE


   

  1)CLICK HERE 

  2)CLICK HERE 

   3) CLICK HERE  मराठी व्याकरण

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.

  नाम व नामाचे प्रकार

   

  CLICK HERE


   

  1)CLICK HERE

  2)CLICK HERE

   3) CLICK HERE
  अ. क्र.

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.  

  Singular and Plural

  CLICK HERE

  1 CLICK HERE  2 CLICK HERE
  घटक.                

  व्हिडिओ

  ऑनलाईन टेस्ट क्र.1 व 2                   

  विरामचिन्हे

  CLICK HERE

  CLICK HERE  CLICK HERE  अ.  क्र.

  आजपर्यंतच्या सर्व ऑनलाईन टेस्ट

  खालील लिंकवर स्पर्श करा

  1

  मराठी

  CLICK HERE

  2

  English

  CLICK HERE

  3

  हिंदी

  CLICK HERE

   


  घटक  भाषा

  व्हिडिओ 

  ऑनलाईन टेस्ट

  समान अर्थी शब्द

  CLICK HERE

  CLICK HERE Test 1 

  Test 2 

  Test 3 

  Test 4

  Test 5

  Test 6

  Test 7

  घटक


  ऑनलाईन टेस्ट

  English Young ones of animals and birds


  CLICK HERE
  English Grammar Online Test- Synonyms. (CLICK HERE)

  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समान अर्थी शब्द CLICK HERE

   विज्ञान - प्रकाशाचे परावर्तन ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 21/01/2021. CLICK HERE 

   भूगोल-- व्यापार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

  Idioms and phrases Online Test ( CLICK HERE )

  मराठी व्याकरण वर्ण विचार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

   

   मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट-- क्रिया विशेषण अव्यय CLICK HERE

  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट संधी CLICK HERE

   इतिहास--- बदलते जीवन भाग एक ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

   मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समास -- CLICK HERE 

  English Grammar Online Test-Comparison. --- CLICK HERE 

  English Grammar -- Comparison Video --- CLICK HERE 

   English Grammar Online Test Preposition 

  मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रियापदाचे अर्थ CLICK HERE 

  हिंदी व्याकरण- विलोम शब्द टेस्ट - CLICK HERE 

   मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट विरामचिन्हे CLICK HERE

   

  Post a Comment

  1 Comments

  Total Pageviews