Ticker

10/recent/ticker-posts

Scholarship Exam 5th 8th

Scholarship Exam 5th 8th गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शेकडेवारी


CLICK 

HERE

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

घटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1CLICK 

HERE

2)CLICK HERE

3)CLICK HERE 

4)CLICK HERE 

5) CLICK HERE


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे मार्फत घेतल्या गेलेल्या
मागील प्रश्नपत्रिका 5वी 8वीमराठी व्याकरण

 

टेस्ट लिंक 

समास


1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

6) CLICK HEREबुद्धिमत्ता

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

अक्षरमाला

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE 

6) CLICK HERE


 

मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्ण विचार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्दांच्या जाती


1) CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद


1) CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी दर्शक शब्द


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

उतारा वाचन व त्यावर आधारित प्रश्न


1)CLICK HERE 
English Grammar

 

Online Test


Picture Reading


1)CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

दिलेल्या अंकापासून किती संख्या तयार होतील

CLICK HERE

CLICK HEREमराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

विरामचिन्हे


CLICK HERE

 


1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

 English

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Punctuation marks 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 
बुद्धिमत्ता 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वेन आकृती

CLICK HERE

CLICK HEREबुद्धिमत्ता

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

 आकृतीचे पृथक्करण

CLICK HERE

CLICK HEREघटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

ऋतू व उपऋतु

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

4) CLICK HERE
English Grammar

 

Online Test

Direct and Indirect Speech


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


घटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

दिनदर्शिका

CLICK HERE

CLICK HEREबुध्दिमत्ता  

व्हिडिओ

ऑनलाईन

 टेस्ट क्र.

समान संबंध(शब्द)
समान संबंध ( संख्या)

 CLICK HERE

CLICK HERE

 

CLICK HERE 

CLICK HERE घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वेन आकृती

CLICK HERE

CLICK HEREइंग्रजी विषयाचा पेपर सोडवताना विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शब्दांचा न समजल्यामुळे प्रश्नांचे उत्तर अचूक लिहिता येत नाही. म्हणून इंग्रजी विषयातील मागील पेपर मध्ये आलेले काही महत्वाचे शब्द व वाक्य यांचा खालील व्हिडिओत मराठीत अर्थ दिला आहे.

इंग्रजी पेपर सोडवण्यासाठी खालील व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचे आहे.

English Grammar

 

Video

Important words, questions and their meaning in Marathi

Video no.1 

Video no.2

CLICK HERE 

CLICK HEREEnglish Grammar

Video 

Online Test

Singular and Plural

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK 

HERE

3) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

केवल प्रयोगी

अव्यय


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

शब्द कोडे


वर्णानुक्रमे शब्द लावणे


CLICK HERECLICK HERE 


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Articles


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREEnglish Grammar

Video 

Online Test

Cardinal and Ordinal

Number

CLICK HERE

CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

विरुद्धार्थी शब्द 


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


English Grammar

 

Online Test

Name of colours things, shapes, vegetables, fruits, games.


1)CLICK HERE 

2) CLICK HEREEnglish Grammar

Video 

Online Test

Alphabetical order

Dictionary skill

CLICK HERE

CLICK HERE


गणित

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पाच अंकी संख्यांचा गुणाकार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

जोड शब्द


1)CLICK HERE 


मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्दांच्या जोड्यातील फरक


CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी दर्शक शब्द


CLICK HEREमराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

वर्णानुक्रमे शब्द लावणे


1)CLICK HERE मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषणअव्यय  


क्रियाविशेषण अव्ययCLICK HERE 

1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

वाक्याचे प्रकार


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HEREEnglish Grammar

Video 

Online Test

Comparison

CLICK HERE

CLICK HERE
English Grammar

Video 

Online Test

Rhyming words

CLICK HERE

CLICK HEREEnglish Grammar

 

Online Test

Question tag


CLICK HEREगणित

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

परिमिती व क्षेत्रफळ


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE

English Grammar

Video 

Online Test

Homophones

CLICK HERE

CLICK HEREमराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शुद्ध व अशुद्ध शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE
मराठी

व्याकरण  

व्हिडिओ

ऑनलाईन

 टेस्ट क्र.

वचन - एकवचन व अनेकवचन

 CLICK HERE

CLICK HERE मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे.

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HEREEnglish

Grammar

VideoOnline
Test
Opposite words


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE  

3) CLICK HERE

 4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE
English

Grammar

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Preposition

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HEREमराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट

आठवी

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

समास

 
 

1) CLICK HERE 

2) CLICK HERE 

 3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE
मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

समूह दर्शक शब्द


CLICK HERE

 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 गणित


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

बँक व सरळव्याज

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 
नवोदय व

स्कॉलरशिप

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

आंतर, काळ आणि गती
यांचे मापन

काळ,काम,वेग व्हिडिओ,CLICK HERE 

आंतर, काळ व गती यांचे मापन व्हिडिओ CLICK HERE


 

1)CLICK HERE 

 


मराठी

व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

वाक्याचे भाग उद्देश्य व विधेय


CLICK HERE

 

 

Practice Paper no.1 

Practice Paper no.2गणित

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

कागद मापन 

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

 
मराठी व्याकरण


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

काळ- 

वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ 

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 
English

Grammar

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Tenses

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE 

मराठी

व्याकरण

इयत्ता

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

क्रियापद

इयत्ता 5वी पर्यंत


इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी

इयत्ता 6वी ते 10 वी 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HEREEnglish

Grammar


ऑनलाईन टेस्ट क्र.

Verb

 
 

1)CLICK HERE ( 5वी  8 वी )

2)CLICK HERE (8वी)


गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

सममूल्य अपूर्णांक

CLICK HERE

CLICK HERE
English Grammar


Online Test

Adjective


1) CLICK HERE 

2) CLICK HEREबुद्धिमत्ता

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

वर्गीकरण 
शब्द

CLICK HERE
 

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

5) CLICK HERE 

6) CLICK HERE

मराठी व्याकरण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 

CLICK HERE


 

1)CLICK HERE ( 5वी व 8 वी )

2)CLICK HERE (8वी)

 3) CLICK HERE


घटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

दिनदर्शिका

CLICK HERE

CLICK HEREबुध्दिमत्ता  

व्हिडिओ

ऑनलाईन

 टेस्ट क्र.

समान संबंध(शब्द)
समान संबंध ( संख्या)

 CLICK HERE

CLICK HERE

 

CLICK HERE 

CLICK HERE 
घटक


ऑनलाईन टेस्ट

प्राणी पक्षी- पिलू दर्शक शब्द


CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

प्राणी पक्षीघर दर्शक शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREघटक  भाषा

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

समान अर्थी शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

आलंकारिक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


घटक (भाषा)

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

साहित्य प्रकार, टोपण नावे व सामान्य ज्ञान

CLICK HERE

OnlineTest 1 CLICK HERE

Online Test 2 ( CLICK HERE)

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

Word Register

CLICK HERE

Test 1 

Test 2

घटक


ऑनलाईन टेस्ट

English Young ones of animals and birds


CLICK HEREघटक


ऑनलाईन टेस्ट

Picture Reading


Test no.1.

Test no.2 

Test no 3

अ. क्र.

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट क्र.  

Singular and Plural

CLICK HERE

1 CLICK HERE2 CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

SMS LANGUAGE

CLICK HERE

CLICK HERE


गुणोत्तर व प्रमाण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

सम प्रमाण

CLICK HERE

CLICK HERE

व्यस्त प्रमाण

CLICK HERE

CLICK HERE

 

 

 
अ.  क्र.

आजपर्यंतच्या सर्व ऑनलाईन टेस्ट

खालील लिंकवर स्पर्श करा

1

मराठी

CLICK HERE

2

English

CLICK HERE
 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार CLICK HERE
घटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

संख्येतील सम संबंध

CLICK HERE

CLICK HEREघटक 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्गीकरण - शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREघटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

Singular and plural

CLICK HERE

CLICK HEREघटक

व्हिडिओ 


आरशातील प्रतिमा

CLICK HEREघटक

व्हिडिओ 


पाण्यातील प्रतिबिंब

CLICK HERE
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर 2019 विषय - भाषा CLICK HERE - या पेपरमधील 1 ते 18 प्रश्न (इयत्ता  8वी)   2019 च्या प्रश्नपत्रिकेतील आहे.घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

कोन व कोनाचे प्रकार

CLICK HERE

CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

इंग्रजी शब्दांना मराठी पर्यायी शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREEnglish Grammar Online Test- Article 2/02/2021 ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- समास 1/02/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-Adverb ( CLICK HERE ) 1 February 2021


English Grammar Online Test- Adjective 31/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 31/01/2021 CLICK HERE

बुद्धिमत्ता अक्षरमाला ऑनलाईन टेस्ट 30/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-CLICK HERE 30/01/2021

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - ध्वनि दर्शक शब्द CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

रोमन संख्या

CLICK HERE

CLICK HERE

English General knowledge Online Test- CLICK HERE 

English Grammar Online Test- One word substitution

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 29/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test -- Synonyms. (CLICK HERE)

बुद्धिमत्ता - अक्षरमाला ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

घातांक

CLICK HERE

CLICK HERE

English Grammar Online Test- Kinds of sentence ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार. CLICK HERE


 घटक.                

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट.                    

कोन

CLICK HERE

CLICK HERE

कोन

CLICK HERE

CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 26/01/2021 CLICK HERE 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 25/01/2021 CLICK HERE
English Grammar Online Test-Antonyms 25/01/2021 CLICK HERE 


गणित - सम संख्या, विषम मूळ संयुक्त संख्या असे वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियापद CLICK HERE 

गणित क्षेत्रफळ ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श कराEnglish Grammar Online Test-Tense. (CLICK HERE 23/01/2021 )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 23/01/2021

  Grammar Online Test- Synonyms. (CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समान अर्थी शब्द CLICK HERE

 

 English Online Test- PUZZLES CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 21/01/2021. CLICK HERE 

 Idioms and phrases Online Test ( CLICK HERE )

घटक

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

दोन अंकी संख्येचा वर्ग करण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


वर्गमूळ काढण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


 घनमुळ काढण्याची सोपी पद्धत.          

 CLICK HERE

 

 

 

 

मराठी व्याकरण वर्ण विचार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट-- क्रिया विशेषण अव्यय CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय ऑनलाईन टेस्ट 3 CLICK HERE 

मराठी- क्रियाविशेषण अव्यय सराव पेपर 1

मराठी - क्रियाविशेषण अव्यय सराव पेपर 2

इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती सराव पेपर - भाषा व गणित CLICK HERE 

इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती सराव पेपर -- इंग्रजी व बुद्धिमत्ता CLICK HERE

English Grammar Online Test-Riddles CLICK HERE 

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट संधी CLICK HERE 

संधी ऑनलाईन  टेस्ट क्रमांक १ सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समास -- CLICK HERE 

English Grammar Online Test-Comparison. --- CLICK HERE 

English Grammar -- Comparison Video --- CLICK HERE 


English Grammar Online Test Preposition 

English Grammar Online Test Days of Week and Months of the year ----- CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रियापदाचे अर्थ CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट विरामचिन्हे CLICK HERE 

गणित सम प्रमाण व्हिडिओ CLICK HERE

गणित सम प्रमाण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

 गणित- मापनावरील उदाहरणे ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 


 अ. क्र.

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

नाम

 CLICK HERE

 

सर्वनाम

 CLICK HERE

 CLICK

 विशेषण

CLICK HERE

 

उद्देश्य व विधेय

 CLICK HERE

 

समान अर्थी शब्द

 क्लिक करा.

 ऑनलाईन टेस्ट 1 


शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

शब्द समूहाबद्दल एक शब्द व्हिडिओ

 शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द ऑनलाईन टेस्ट

समूह दर्शक शब्द

 समूह दर्शक शब्द व्हिडिओ

 CLICK HERE

 साहित्यप्रकार सामान्य ज्ञान 

 

  CLICK HERE

 

 घर दर्शक शब्द

 व्हिडिओ

 

 

 

 CLICK HERE 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय CLICK HERE

 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अंकगणित - संख्या ज्ञान टेस्ट 1 ते 6 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग CLICK HERE

गणित 

गणित - सममिती ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

गणित - रोमन संख्या व्हिडिओ CLICK HERE

रोमन संख्या
Roman number (English) 


गणित शाब्दिक उदाहरणे ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

  1. गणित पदावली व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

    गणित पदावली यावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 

  1. गणित - शेकडेवारी व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा
  2. गणित शेकडेवारी ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

English - Singular and Plural ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

 Word Register

 English Telling Time Online Test (CLICK HERE )

English Grammar Online Test - The Noun (8 January 2021) CLICK HERE 

 बुद्धिमत्ता 

बुद्धिमत्ता अक्षर माला भाग 1 ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा.वर्गीकरण ऑनलाईन व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 1 ---- CLICK HERE 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 2 CLICK HERE 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 3 --- CLICK HERE 


बुद्धिमत्ता  सराव  पेपर इयत्ता 5 वी

   2}    बुद्धिमत्ता भाग 2

आमचे टेलिग्राम चॅनल CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews