Ticker

10/recent/ticker-posts

Scholarship Fifth Class Marathi

 Scholarship Fifth Class Marathi

शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी भाषा
 अ. क्र.

घटक

उपघटक

लिंक

 १

वाचून कल्पना व संकल्पना स्पष्ट करणे

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न

 CLICK HERE

 २

 

वृत्तपत्रातील जाहिराती व बातम्या वर आधारित प्रश्न

 CLICK HERE

 ३

 

कविता व त्यावर आधारित प्रश्न

 CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

 


 अ. क्र.

घटक

उपघटक

लिंक

 

कार्यात्मक व्याकरण

शब्दांच्या जाती नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद

 नाम 

सर्वनाम 

विशेषण CLICK HERE

क्रियापद


 

 

 लिंग

 CLICK HERE

 

 

वचन

 CLICK HERE

 

 

 काळ

 CLICK HERE

 

 

 विरामचिन्हे

 CLICK HERE

 

 

वाक्यांचे भाग

 CLICK HERE

 

 

शुद्ध अशुद्ध शब्द

  Video 

Online Test

 

 

 

 


 अ. क्र.

घटक

उपघटक

लिंक

 

 भाषेचा व्यवहारात उपयोग

 वाक्प्रचार

 CLICK HERE


 

 

  म्हणी

 CLICK HERE

 

 

 संवादावर आधारित प्रश्न

 

 

 

 योग्य शब्दांचा वापर करून वाक्य पूर्ण करणे

 

 

 

 सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद

 CLICK HERE

 

 

वाक्यांच्या वेगवेगळ्या भागातील चुकीचा भाग ओळखणे 

 

 

 

सर्वोत्कृष्ट विकल्प निवडून वाक्य पूर्ण करणे.

  

 

 

 माहिती तंत्रज्ञान विषयक व मराठी भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे.

 CLICK HEREPost a Comment

0 Comments

Total Pageviews