Ticker

10/recent/ticker-posts

Marathi vyakaran | विरामचिन्हे Viramchinhe | मराठी व्याकरण

 

Marathi vyakaran | विरामचिन्हे Viramchinhe मराठी व्याकरण

 

Punctuation Marks in Marathi|विरामचिन्हे  विरामचिन्हे


1) पूर्णविराम -

1) विधान किंवा वाक्य पूर्ण झाले हे दाखविण्यासाठी पूर्ण विराम दिला जातो.

(.)

उदा. मी सहलीला जातो.

2) शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी आद्य अक्षरामुळे टिंब दिले जाते.

सादर नमस्कार / नमन

उदा. सा. न.

दा. ले.

दामोदर लेले


2) अर्धविराम- दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययानी जोडलेली असतात.


(;)

उदा. गड आला; पण सिंह गेला.


3) स्वल्प विराम- 1) एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास स्वल्पविराम वापरतात.

(,)

उदा. बागेत मोर, चिमणी, पोपट व कबुतर हे पक्षी होते.

2) संबोधन दर्शविताना

उदा. मुलांनो, इकडे लक्ष दया.


4) अपूर्णविराम- वाक्याच्या शेवटी तपशील दयावयाचा असल्यास-

(:)

उदा. चित्रकलेसाठी या गोष्टी लागतील : रंग, ब्रश, पेन्सिल, कागद, खोडरबर इ.


5) प्रश्नचिन्ह-

(?)

प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह वापरतात.

उदा. पुण्याला कधी जाणार?


6) उद्गारचिन्ह- उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखविणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी उद्गारचिन्ह वापरतात.

(!) उदा. शी! शी! व्हा दूर. किती घाण केलं! नदी म्हणाली.


7) अवतरण चिन्ह :

1) दुहेरी अवतरण चिन्ह- बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखवण्याकरिता दुहेरी अवतरणचिन्ह वापरतात.

(" ") उदा. ते म्हणाले, “वर्षाला पन्नास हजार रुपये!”


2) एकेरी अवतरण चिन्ह - एखादया शब्दावर जोर दयावयाचा असला किंवा दुसऱ्याचे मत अप्रत्यक्षपणे

सांगताना एकेरी अवतरण चिन्ह वापरतात.

उदा. तिने 'अभ्युदय' या त्रैमासिकात प्रथमच लेखन केले.


8) संयोगचिन्हे- 1) दोन शब्द जोडताना संयोग चिन्हाचा वापर करतात.

(-) उदा. आई-वडील, मार्च-एप्रिलमध्ये

2) ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास संयोगचिन्ह वापरतात.

उदा. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीमध्येही प्रतिनि-

धीत्व करण्याची संधी मिळाली.


9) अपसारण चिन्ह- 1) बोलता बोलता विचारमालिका 'तुटल्यास डॅश वापरतात. (डॅश) (-)

उदा. मी खूप अभ्यास केला, पण

(डॅश) (-)

स्पष्टीकरण चिन्ह : 2) स्पष्टीकरण दयावयाचे असल्यास अपसारण चिन्ह वापरतात.

उदा. सुनिता विल्यमस्-जिने अंतराळभ्रमण केले-ती भारतीय आहे.वरील व्हिडिओ पहा आणि खालील सराव पेपर सोडवा

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 


 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- विरामचिन्हे


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews