Ticker

10/recent/ticker-posts

Scholarship Practice Paper 8th|शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर आठवी

 

 Scholarship Practice Paper 8th|शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर आठवी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा . (मराठी माध्यम पेपर )
इयत्ता :- 8वी  

 पेपर क्रमांक 1:  भाषा व गणित

पेपर क्रमांक 2: इंग्रजी व बुद्धिमत्ताएकूण प्रश्न :- 75  एकूण गुण :- 150
पेपर 1) विभाग I मध्ये 1 ते 25 प्रश्न मराठी विषयाचे आणि 26 ते 75 क्रमांकाचे प्रश्न गणित या विषयाचे आहेत.

पेपर 2) विभाग I मध्ये 1 ते 25 प्रश्न इंग्रजी विषयाचे आणि 26 ते 75 क्रमांकाचे प्रश्न बुद्धिमत्ता या विषयाचे आहेत
2) प्रश्नाच्या खाली उत्तराचे चार पर्याय दिलेले आहेत त्यापैकी योग्य उत्तर पर्याय निवड करावी
सराव पेपर क्रमांक

भाषा व गणित

इंग्रजी व बुद्धिमत्ता

1

CLICK HERE

CLICK HERE

2

CLICK HERE

CLICK HERE

3456789
Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews