Ticker

10/recent/ticker-posts

Scholarship Practice Paper 5th|शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर पाचवी

 Scholarship Practice Paper 5th|शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर पाचवी Scholarship Exam practice Paper

शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा . (मराठी माध्यम पेपर )
इयत्ता :- 5वी  

 पेपर क्रमांक 1:  भाषा व गणित

पेपर क्रमांक 2: इंग्रजी व बुद्धिमत्ताएकूण प्रश्न :- 75  एकूण गुण :- 150
पेपर 1) विभाग I मध्ये 1 ते 25 प्रश्न मराठी विषयाचे आणि 26 ते 75 क्रमांकाचे प्रश्न गणित या विषयाचे आहेत.

पेपर 2) विभाग I मध्ये 1 ते 25 प्रश्न इंग्रजी विषयाचे आणि 26 ते 75 क्रमांकाचे प्रश्न बुद्धिमत्ता या विषयाचे आहेत
2) प्रश्नाच्या खाली उत्तराचे चार पर्याय दिलेले आहेत त्यापैकी योग्य उत्तर पर्याय निवड करावी


नमुना उत्तरपत्रिका 5वी

नमुना उत्तरपत्रिका 8वी


सराव पेपर क्रमांक

भाषा व गणित

इंग्रजी व बुद्धिमत्ता

1

CLICK HERE

CLICK HERE

2

CLICK HERE

CLICK HERE

3

CLICK HERE
CLICK HERE

4

CLICK HERE

56789
Scholarship exam Previous year Paper 


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews