Ticker

10/recent/ticker-posts

Pariksha Pe Charcha | परीक्षा पे चर्चा | Live प्रक्षेपण

 Pariksha Pe Charcha | परीक्षा पे चर्चा | Live प्रक्षेपण विषय :- "परिक्षा पे चर्चा २०२४ चे उपक्रमाचे प्रक्षेपण आयोजित करणे बाबत.

संदर्भ :- मा. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यांचे निर्देश दि. १९.०१.२०२१.

संदर्भिय विषयान्वये माननीय पंतप्रधान २९ जानेवारी २०२४ रोजी भारत मंडपम, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे "परीक्षा पे चर्चा-२०२४" च्या आणखी एका रोमांचक आवृत्तीसाठी विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी संवाद साधणार आहेत. माननीय पंतप्रधानांचा संवाद दूरदर्शनद्वारे डीडी नॅशनल, डीडी न्यूज आणि डीडी इंडिया इत्यादीद्वारे थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तसेच रेडिओ चॅनेल (ऑल इंडिया रेडिओ मीडियम वेव्ह ऑल इंडिया रेडिओ एफएम चॅनल), वेबसाइटवर थेट वेब स्ट्रीमिंगद्वारे देखील उपलब्ध असेल. PMO, MOE, दूरदर्शन, MyGov.in आणि MoE चे YouTube चॅनेल, MoE चे Facebook Live आणि स्वयंप्रभा /दीक्षा चॅनेल यावर देखील सदर कार्यक्रम प्रक्षेपित केला जाणार आहे.


परीक्षा पे चर्चा Live प्रक्षेपण


aaaaa 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांना निर्देशित करण्यात येते की, आपल्या विभागातील / जिल्ह्यातील सर्व माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये संगणक, टि. व्ही. तसेच मोठ्या स्क्रीन बसविण्याची आवश्यक व्यवस्था करण्यासाठी संबंधित मुख्याध्यापक यांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात याव्यात. बहुतांश शाळांमध्ये टीव्ही आणि लाईट जोडणीबाबत काही अडचणी असल्यास, त्या दिवशी सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांचे थेट भाषण पाहता ऐकता येईल याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ती पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात यावी. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIETs) यांनीही क्षेत्रीयस्तरावरील यंत्रणांशी समन्वय साधून जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील इयत्ता ६ वी ते १२ वी मधील सर्व विद्यार्थी थेट प्रक्षेपण पाहू/ऐकू शकतील याबाबत आवश्यक ती व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करावे. कार्यक्रमानंतर, कार्यक्रम पाहणाऱ्या मुलांची छायाचित्रे आणि तपशील कृपया MyGov या पोर्टलवर अपलोड करण्यात यावेत.

प्रत्येक जिल्ह्यातील सार्वजनिक ठिकाणी किंवा निवडलेल्या ठिकाणी विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना आकर्षित करणाऱ्या मोठ्या स्क्रीन बसवता आली तर अधिक लोकांपर्यत सदरचा कार्यक्रम प्रक्षेपित करता येऊ शकेल. अतिदुर्गम भागात जेथे टीव्ही पाहण्याची सुविधा शक्य नाही, अशा ठिकाणी रेडिओ/ट्रान्झिस्टरची व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरुन शालेय मुले पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन व संवाद ऐकू शकतील. या संदर्भात, समग्र शिक्षा अंतर्गत उपलब्ध निधीचा वापर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तथा इतर अनुदानित शाळांना टीव्ही इत्यादी भाड्याने घेणे आणि इतर व्यवस्थेसाठी करता येऊ शकेल.

विद्यार्थी हे आपल्या राष्ट्राचे भविष्य आहेत, आणि या भावी राष्ट्रनिर्मात्यांसाठी शिक्षण हे अधिक आनंददायी आणि कमी

ताणतणावपूर्ण बनवण्यासाठी आणि त्यांना माहिती देण्यासाठी आपल्या माननीय पंतप्रधानांच्या कल्पनेनुसार परीक्षांचा उत्सव परीक्षा पे चर्चा २०२४ साजरा करण्यासाठी आपण सर्वांनी उचित कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेमार्फत संचालनालयास सादर होईल, याची दक्षता घ्यावी.

( शरद गोसावी)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ तथा नोडल अधिकारी महाराष्ट्र राज्य,

पुणे


परीक्षा पे चर्चा सर्टिफिकेट डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


परीक्षा पे चर्चा सर्टिफिकेट डाऊनलोड कसे कराल? 


वरील वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर खालील स्क्रीन शॉट वर दाखवल्याप्रमाणे कृती करावरील लिंकवर टच करून आपले पूर्ण नाव व मोबाईल नंबर किंवा इमेल आयडी यापैकी एक टाका. 

त्यानंतर Log in with OTP वर टच करा.

आता आलेला OTP टाकून Submit वर टच करा. 

View Participation वर टच करा.

आता आपण Student, Teacher, Parent यापैकी ज्यामधून भाग घेतला असेल त्या नावाखालील View वर टच करा.
 
 आता दिसणाऱ्या चित्रातील Download Certificate वर टच करा. 

 तुमचे सर्टिफिकेट डाऊनलोड झालेले असेल. 


खालीलपैकी कोणत्याही एका गटातील View वर क्लिक करा 


विषय :मा. पंतप्रधान महोदय यांच्यासमवेत परीक्षा पे चर्चा - ७ सन २०२४ या कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता

सहावी ते बारावी चे विद्यार्थी तसेच पालक व शिक्षक यांचे करिता आयोजित स्पर्धेबाबत..

संदर्भ ::- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय यांचे पत्र क्र. संकीर्ण- २०२३ / प्र.क्र. / ४३५ /

एस.डी.-४/ दिनांक १५ डिसेंबर २०२३

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी “परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता सहावी ते बारावीचे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचेसमवेत तालकटोरा स्टेडीयम, नवी दिल्ली येथे जानेवारी / फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने २०५० विजेत्यांना मा. संचालक, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली (NCERT) यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

परीक्षा पे चर्चा - ७ या कार्यक्रमात आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांमधील इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांचेसाठी online स्वरुपात MCQ (बहुपर्यायी)प्रश्न स्पर्धा आयोजित करणेत आली आहे. सदर स्पर्धेत दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ ते १२ जानेवारी २०२४ या कालावधीत सहभागी होता येईल. तसेच मा. पंतप्रधान महोदय यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी विचारायच्या ५०० शब्दात प्रश्न विचारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तरी सदर स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांना अवगत करण्यात यावे.

सदर कार्यक्रमात सहभागी होणारे विद्यार्थी मा. पंतप्रधान महोदय यांचे समवेत होणा-या परीक्षा पे चर्चा - ७ कार्यक्रमासाठी online स्वरुपातील प्रश्नाची उत्तरे देतील. तसेच ५०० शब्दात मा. पंतप्रधान महोदय यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी विचारण्यासाठी आपले प्रश्न तयार करतील व त्यातील NCERT

मार्फत निवड केलेले काही प्रश्न सदर कार्यक्रमात प्रत्यक्ष घेतले जाऊ शकतात. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाच्या मागील आवृत्यांमध्ये सदर कार्यक्रमात प्रश्न विचारलेल्या सहभागींना मिडिया चॅनलद्वारे त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले गेले आहे. त्याच धर्तीवर यावर्षी निवडलेल्या काही सहभागींना माध्यमांशी संवाद साधण्याची संधी मिळू शकते.विद्यार्थी, पालक व शिक्षक स्पर्धेत


http://innovateindia.mygov.in/ppc-2024/


या वेबसाईटवरून सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदवूण स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच मा. पंतप्रधान महोदय यांना प्रश्न विचारू शकतात. त्यापैकी काही विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांची मा. पंतप्रधान यांना प्रत्यक्ष प्रश्न विचारण्यासाठी निवड होऊन संधी मिळू शकते.

या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या सूचना -सदर कार्यक्रमाचे आयोजन करणेसाठी सूचना लवकरच खालील अधिकृत संबधित कार्यालयास कळविण्यात याव्यात.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील तुमच्या विभागाच्या आणि माध्यमिक मंडळ ( secondary boards ) अंतर्गत कार्यरत सर्व शाळा आणि इतर संस्थांमधील प्रमुख ठिकाणे.

संबधित विभाग आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील दुय्यम मंडळे, शिवाय, परीक्षेचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने माननीय पंतप्रधानांच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचा प्रचार आणि प्रसार करणेसाठी इतर नाविन्यपूर्ण उपायांचा अवलंब करू शकता असे कळविण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाशी संलग्न शाळा व राज्यातील इतर बोर्डाशी सलग्न असलेल्या शाळांचे

विद्यार्थी (CBSE, ICSE, केंब्रिज, ICSE) यांचा जास्तीत जास्त सहभाग ऑनलाईन स्पर्धेत नोंदविणे करिता आपल्या स्तरावरून प्रचार व प्रसार करणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी.

सदर कार्यक्रमाच्या व्यापक प्रसारासाठी व स्पर्धकांच्या जास्तीत जास्त सहभागासाठी आपले कार्यालय व शाळांनी स्वतःची मिडिया योजना करून शालेय शिक्षण साक्षरता विभाग,शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालयाशी शेअर करू शकता असे कळविले आहे.तसेच शाळांनी सुद्धा या कार्यक्रमासंदर्भातील स्वतःचे पोस्टर्स, नाविन्यपूर्ण व्हिडीओ समाजसंपर्क माध्यमावर #PPC2024 हा हॅशटॅग वापरून पोस्ट करावेत. यामधून काही निवडक नाविन्यपूर्ण व्हिडीओ Mygov प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केले जातील. सदर कार्यक्रमाच्या व्यापक प्रसारासाठी स्पर्धकांच्या सहभागासाठी कार्यालय स्वतःची मिडिया योजना करून शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग कार्यालयाशी शेअर करू शकता असे कळविले आहे.

तरी उपरोक्त प्रमाणे सर्व सूचनेनुसार स्पर्धकांच्या जास्तीत जास्त सहभागासाठी आपले स्तरावरून सूचना देण्यात याव्यात.

संचालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व

प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे-३०

Post a Comment

1 Comments

  1. अभिनंदन व हार्दिक शुभेच्छा

    ReplyDelete

Total Pageviews