Ticker

10/recent/ticker-posts

वाचन प्रेरणा दिन| Vachan Prerana din

 वाचन प्रेरणा दिन| Vachan Prerana din १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/(प्र.क्र.५९/१८)/समन्वय,दि. ५ ऑक्टोबर, २०१८
२) मराठी भापा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: मभावा-२०२०/प्र.क्र.९८/भापा-२,
दि. २४ जून, २०२२
३) मराठी भापा शासन परिपत्रक क्रमांक: वाप्रेदि-२०२२/प्र.क्र.७५/भापा-३,
दि. २६ सप्टेंबर, २०२२
शासन परिपत्रक:
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या अनुपंगाने त्यांचा दि. १५ ऑक्टोबर हा
जन्मदिन, "वाचन प्रेरणा दिवस" म्हणून साजरा करण्यात येतो. विद्यार्थ्यांमध्ये व समाजाच्या इतर घटकांना वाचनाची आवड व प्रेरणा निर्माण होणे व वाचनाचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी दि. १५ ऑक्टोबर, हा "वाचन प्रेरणा दिवस" म्हणून साजरा करण्याबाबत संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार कळविण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: बैठक-२४१३/(प्र.क्र.१४०/१५)/समन्वय, दि. ९ ऑक्टोबर, २०१५ मधील सूचनांचे अनुपालन करण्याबरोबरच हा उपक्रम राबविण्यासाठी खालील उपक्रमांचे देखील आयोजन करण्यात यावे:
१) पुप्पगुच्छ नाही पुस्तक (बुके नाही बुक) - सार्वजनिक कार्यक्रमात पाहुण्यांना पुप्पगुच्छाऐवजी पुस्तक भेट देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व प्रसार.
२) प्रयोग.
३) वाचन प्रेरणा किंवा वाचन संस्कृतीशी संबंधित विपयावर व्याख्यान / चर्चासत्र / परिसंवाद / कार्यशाळा घ्याव्यात.
४) महान व्यक्तींच्या मौलीक विचारांचे सामूहिक वाचन करण्यात यावे.
५) गरजू व वाचनाची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्वमागणीनुसार मोफत पुस्तक वाटप करण्यात यावे.
६) प्रशासनामध्ये उपयुक्त पुस्तकांचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पुस्तक भेट देण्यात यावे.
७) लेखक आपल्या भेटीला-लेखकांशी संवाद या अंतर्गत लेखकांशी त्यांच्या लेखनाविपयी, त्यांच्या
कलाकृतीविपयी चर्चा किंवा त्यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात यावी.
८) वृत्तपत्र वाचन-अग्रलेख व प्रमुख लेखांचे वाचन करण्यात यावे.
९) ई-बुक चे सामूहिक वाचन करण्यात यावे.
(१०) एखाद्या सुप्रसिध्द पुस्तकातील महत्वाच्या/निवडक पानांचे सामूहिक वाचन (पारायण) करण्यात यावे.
(११) वाढदिवशी एकमेकांना पुस्तक भेट देण्याचे आवाहन करण्यात यावे.
१२) शाळा, महाविद्यालय, ग्रंथालय व इतर संस्थांनी आपल्या परिसरात "डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
वाचनकट्टा" निर्माण करावा.
१३) स्व. गदिमा, पु. ल. देशपांडे व राम गणेश गडकरी यांनी लिहिलेले व त्यांच्यावर अन्य लिहिलेल्या ग्रंथांचे प्रदर्शन ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत ४३ शासकीय ग्रंथालये आणि राज्यातील १२१४८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयात आयोजित करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. ('अ' वर्ग- ३३४, 'व' वर्ग २१२० क' वर्ग- ४१५३ व 'ड' वर्ग ५५४१)
(१४) प्रत्येक ग्रंथालयातून एक महिला, एक पुरुप व एक ज्येष्ठ नागरिक यांना ग्रंथभेट देऊन सत्कार करण्यात यावा.
१५) वाचनध्यास या उपक्रमांतर्गत सलग पाच तास, सहा तास, आठ तास, दहा तास वाचन करणाऱ्यास ग्रंथभेट देऊन सत्कार करण्यात यावा. कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी एकत्रितपणे बसून आपला दुपारी १२.०० ते १.०० हा एक तास वेळ वाचनासाठी "वाचनध्यास" म्हणून व्यतित करण्यावावत सूचित करण्यात यावे.
१६) सलग काही वेळ (शांतपणे, एकट्याने) वाचनाचा उपक्रम (विद्यार्थी/वाचक) ( एखाद्या वर्गात / सभागृहात वसून एकट्याने पुस्तक वाचतील)
१७) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा जीवनपट प्रदर्शित करणे (Biography)
१८) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन भरविणे (Photo Gallery)
१९) पुस्तकांचे गांव (भिलार, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) या उपक्रमाची माहिती व्हावी, उद्देशाने या नजीकच्या काळात सर्व संचालनालये व अधिनस्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी "अभ्यास सहली"चे आयोजन करण्यात यावे.
२०) संकल्प- महिन्यातील एक दिवस "नो गॅजेट डे" म्हणून कृतीत आणण्याचे आवाहन ("नो गॅजेट डे" मोबाईल,व्हॉटस्अॅप, फेसबुक, ट्विटर न वापरता तो वेळ वाचनासाठी देणे)
२.वाचन प्रेरणा दिवसाच्या निमित्ताने डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे लेखन व विचार महत्वाचे आहेतच त्याचबरोबर एकूण वाचन संस्कृती व वाचन प्रेरणा वाढीस लागणे याकरिता दि. १५ ऑक्टोबर हा दिवस "वाचन प्रेरणा दिवस" म्हणून नियोजनबद्धरितीने साजरा करण्यात यावा.
३.सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१२१८५६११०६०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews