Ticker

10/recent/ticker-posts

Integrated and bilingual textbook training |एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक शिक्षक प्रशिक्षण

 Integrated and bilingual textbook training |एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक शिक्षक प्रशिक्षण
विषय : एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक शिक्षक प्रशिक्षण वर्गासाठी उपस्थित राहणेबाबत.......
उपरोक्त विषयान्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ( बालभारती ) मार्फत इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी तसेच ४८८ आदर्श शाळांमधील दुसरीच्या वर्गासाठी एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
त्या अनुषंगाने राज्यातील मराठी व उर्दू माध्यमांच्या सर्व शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिलीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना तसेच ४८८ आदर्श शाळांमधील इयत्ता दुसरीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्याशिक्षकांना एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तकावर आधारित ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे आयोजन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत दिनांक १७ ऑगस्ट व १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी सोबत दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आयोजित करण्यात आले आहे.
तरी सदर प्रशिक्षण वर्गासाठी आपल्या जिल्ह्यातील मराठी व उर्दू माध्यमांच्या सर्व शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिलीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना तसेच
४८८ आदर्श शाळांमधील इयत्ता दुसरीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना (फक्त मराठी माध्यम)आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील कार्यरत आदर्श शाळा संपर्क अधिकारी यांना उपरोक्त नमूदकालावधीत उपस्थित राहण्यासाठी अवगत करण्यात यावे.
सदर ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षण तपशील आणि यूट्युबची लिंक खालीलप्रमाणे आहे :

इयत्ता पहिली मराठी
दिनांक 17/08/2022
वेळ 10 ते 12.30
मराठी माध्यम 

 


उर्दू माध्यम

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews