Ticker

10/recent/ticker-posts

शाळा पूर्व तयारी मेळावा | Shala Purva Tayari Melava

 शाळा पूर्व तयारी मेळावा | Shala Purva Tayari Melavaविषय : "शाळापूर्व तयारी अभियान" अंतर्गत शाळास्तरावरील दुसरा मेळावा आयोजित करणेबाबत.


उपरोक्त विषयानुसार इयत्ता पहिलीला दाखलपात्र बालकांसाठी "शाळापूर्व तयारी अभियानाची" अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत शाळास्तरावरील शाळापूर्व तयारी मेळावा क्रमांक १ चे आयोजन माहे एप्रिल २०२२ मध्ये करण्यात आले होते. या मेळाव्याच्या आयोजनानंतर शाळेतले पहिले पाऊल पुस्तिका ,कृतिपत्रिका व आयडिया कार्ड या साहित्याच्या आधारे बालकांची शाळापूर्व तयारी करून घेण्याची कार्यवाही शाळा / गाव / वस्ती स्तरावर सुरु आहे. याप्रमाणे साधारणपणे ८ ते १० आठवडे बालकांची शाळापूर्व तयारी करून घेतल्यानंतर उपक्रमाच्या पुढील टप्प्यामध्ये शाळास्तरावर शाळापूर्व तयारी मेळावा क्रमांक २ चे आयोजन करावयाचे आहे. शाळा सुरु झाल्यावर विदर्भामध्ये दि.२९ जून २०२२ रोजी व उरवरित

सर्व जिल्ह्यांमध्ये दि.१५ जून २०२२ रोजी एकाच दिवशी जिल्हद्यातील जि. प. म.न.पा., व न.पा. च्या सर्व शाळांमध्ये शाळा स्तरावरील दुसया मेळाव्याचे आयोजन करण्यात यावे.

शाळा स्तरावर मेळावा आयोजनाच्या अनुषंगाने आवश्यक

सूचना पुढील प्रमाणे :

৭. जिल्ह्यातील जि.प. , म.न.पा., व न.पा. च्या सर्व शाळांमध्ये मेळाव्याचे नियोजन व आयोजन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी जिल्हा परिषद-शिक्षण विभाग, प्रशासन अधिकारी-म.न.पा. व न.पा. व ICDs विभाग यांच्या समन्वयाने करावे. मेळावे आयोजन करणेबाबतचे नियोजन पर्यवेक्षकीय अधिकारी व शाळांना कळवावे.

२. दैनंदिन शालेय कामकाजाच्या वेळेत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात यावे. मेळाव्याचा कालावधी साधारणपणे ४ तासांचा असावा.


३. शाळेचे वातावरण प्रसन्न व आरोग्यदायी असावे याकरिता प्राधान्याने शालेय परिसर स्वच्छता करण्यात यावी.

४. मेळाव्यामध्ये इयत्ता पहिलीला प्रवेशित /दाखल सर्व बालके व त्यांचे पालक सहभागी व्हावे, याकरिता मेळावा आयोजनाच्या आधी एक / दोन दिवस मेळाव्याबाबत वस्ती, गाव स्तरावर प्रभातफेरी, दवंडी देवून, समाजमाध्यमांचा उपयोग करून तसेच पोस्टर्स लावून जनजागृती करण्यात यावी, व त्या माध्यमातून इयत्ता पहिलीतील सर्व बालकांना व त्यांच्या पालकांना मेळाव्यात सहभागी करण्यात यावे.

५. उपक्रमाच्या अनुषंगाने झालेल्या प्रशिक्षणातील मार्गदर्शनानुसार मेळाव्यामध्ये ७ स्टॉल्स लावले जावेत.

सर्व स्टॉल्सवर बालकांच्या कृतीच्या नोंदी विकास पत्रावर दुस्या मेळाव्याच्या रकान्यात करण्यात याव्यात. 

सदर ७ स्टॉल्स पुढीलप्रमाणे : 

१ ) नोंदणी (रजिस्ट्रशन),

 २) शारीरिक विकास (सू्ष्म व स्थूल स्नायू विकास), 

३) बौद्धिक विकास, 

४) सामाजिक आणि भावनात्मक विकास, 

५) भाषा विकास, 

६)गणनपूर्व तयारी,

 ७) पालकांना मार्गदर्शन.

६. शाळास्तरावरील मेळावा क्र.२ चे आयोजन करण्याच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी- प्राथमिक, प्राचार्य - डायट व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने सर्व गटशिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, म.न.पा. व न. पा. यांच्या बैठकांचे आयोजन करावे.

७. गटशिक्षणाधिकारी व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांची सभा घेऊन शाळास्तरावरील मेळावा क्र.२ चे नियोजन करावे.

८. केंद्रप्रमुख यांनी केंद्रातील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक यांची बैठक घेऊन मेळाव्याच्या आयोजनाबाबत नियोजन करावे. त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी सर्व शिक्षक, अंगणवाडी सेविका व स्वयंसेवक यांची बैठक घेऊन शाळास्तरावरील मेळाव्याचे नियोजन करावे.

९. मेळाव्या संदर्भातील फोटो, व्हिडिओ इ. माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करीत असतांना

#ShalapurvaTayariAbhiyan2022, #1014dYÌtH2022 

 #ShalapurvaTayari2022 

हशटेगचा (#) उपयोग करावा. तसेच मेळाव्या संदर्भात  प्रसारित करण्यात  येणाऱ्या  पोस्टसाठी SCERT,

महाराष्ट्र च्या hty:/lwww.faebook comMahascet या फेसबुक पेजला टेंग करण्यात यावे.

৭०.शाळास्तरावरील दुस्या मेळाव्याची सांख्यिकीय माहिती पुढील मुद्यांच्या आधारे आपल्या स्तरावर गुगल लिंकद्वारे संकलित करण्यात यावी.

 


१৭.उपरोक्त नमुन्याप्रमाणे शाळापूर्व तयारी मेळावा क्र.२ ची माहिती संकलित करून, मेळावा झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसात जिल्ह्यतील जि.प. म.न.पा.., व न.पा. च्या सर्व शाळांची एकत्रित माहिती( एकसेल शीट) बालহिक्षण विभागास सादर करावी. माहिती संकलनाकरिता राज्यस्तरावरून कोणतीही अन्य लिंक देण्यात येणार नाही.

१२.शाळास्तरावरील मेळावा क्र. २ चे आयोजन सुव्यवस्थित रित्या व्हावे या करिता सर्व पर्थवेक्षीय अधिकारी यांनी योग्य सनियंत्रण करावे व मेळाव्यास भेटी द्याव्यात.

৭३.शाळांनी अधिकाधिक लोकप्रतिनिर्धींना मेळाव्यासाठी आमंत्रित करावे.

৭४.शाळापूर्व तयारी अभियान उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या बालकांच्या शाळापूर्व तयारीची जोडणी शिक्षकांनी इयत्ता पहिलीच्या पाठ्वक्रमाशी/ विद्याप्रवेश मोड्यूलशी करावी.

१५.मेळावे आयोजित करीत असताना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या  कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यात यावे.


विकासपत्र  डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.


   शाळा पूर्व तयारी अभियान आयोजकासाठी  डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.


   बालकासाठी कृतिपत्रिका शाळा पूर्व तयारी कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.पालक समूहासाठी आयडिया कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.

सौजन्य
  प्रथम संस्था, MSCERT, समग्र शिक्षा आणि शिक्षण विभाग(एम. डी. सिंह)

संचालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व

प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे ३०.

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews