Ticker

10/recent/ticker-posts

NMMS EXAM | Science | question paper | SAT

 NMMS EXAM | Science | question paper | SAT


 


NMMS Science| इयत्त आठवी विज्ञान स्वाध्याय अ. क्र.

पाठाचे नाव

सराव पेपर लिंक

1

सजीव सृष्टी व 

सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण ..

CLICK HERE

2

आरोग्य व रोग

CLICK HERE

3

बल व दाब.

CLICK HERE

4

धाराविदयुत आणि 

चुंबकत्व.

CLICK HERE

5

अणूचे अंतरंग..

 

6

द्रव्याचे संघटन.

 

7

धातू - अधातू...

CLICK HERE

8

प्रदूषण

CLICK HERE

9

आपत्ती व्यवस्थापन

CLICK HERE

10

पेशी व पेशी अंगके.

 

11

मानवी शरीर व 

इंद्रिय संस्था.

CLICK HERE

12

आम्लआम्लारी 

ओळख.

CLICK HERE

13

रासायनिक बदल व 

रासायनिक बंध

CLICK HERE

14

उष्णतेचे मापन व 

परिणाम

CLICK HERE

15

ध्वनी..........

CLICK HERE

16

प्रकाशाचे परावर्तन.

CLICK HERE

17

मानवनिर्मित पदार्थ.

 

18

परिसंस्था

 

19

ताऱ्यांची जीवनयात्रा.

 

 

 

CLICK HERE

 

1.सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण
2. आरोग्य व रोग 
3. बल व दाब 
विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

प्रकाशाचे परावर्तन


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

आम्ल व आम्लारी ओळख


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

रासायनिक बदल व रासायनिक बंध


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

ध्वनी


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

उष्णतेचे मापन व परिणाम


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

मानवी स्नायू व पचनसंस्था


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

ऑनलाईन टेस्ट

आपत्ती व्यवस्थापन


1)CLICK HERE 
विज्ञान

8 वी 

Online Test English

 प्रदूषण


1)CLICK HERE विज्ञान

8 वी 

Online Test

 Metals and Nonmetals


1)CLICK HERE 
विज्ञान


ऑनलाईन टेस्ट


सजीव सृष्टी व सूक्ष्म जीवांचे वर्गीकरण 


1)CLICK HERE 

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews