Ticker

10/recent/ticker-posts

ShaalaSiddhi | शाळासिद्धी | स्वयं मूल्यमापन

 ShaalaSiddhi |शाळासिद्धी |

विषय :- शाळासिध्दी कार्यक्रमांतर्गत शाळांचे सन २०२०-२१ स्वयं मूल्यमापन पूर्ण करणेबाबत


शाळा सिद्धी माहिती भरण्यासाठी खालील वेबसाईटला भेट द्या.


https://shaalasiddhi.niepa.ac.in/shaalasiddhi/Account/ShaalaSiddhiLogin 


www.shalasiddhi.niepa.ac.in
 

Pdf स्वरूपात शाळासिद्धी फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा

 
शाळासिद्धी क्षेत्र क्र.1 ते 7 ची माहिती

शाळासिद्धी क्षेत्र क्र.1संपूर्ण माहिती व्हिडिओ स्वरूपात

व्हिडिओ आवडल्यास चॅनल Subscribe करा

शाळासिद्धी क्षेत्र क्र.2संपूर्ण माहिती व्हिडिओ स्वरूपात


पुढील क्षेत्राची माहिती व्हिडीओ स्वरूपात पाहण्यासाठी खालील लिंकला स्पर्श करून Subscribe नावाचे बटन दाबून चॅनल Subscribe करा.

                                Click Here
क्षेत्र क्रमांक 3 चा व्हिडीओ लवकरच आपणांपर्यंत येईल त्यासाठी चॅनल Subscribe करा

शाळासिद्धी गुण

एकून सात क्षेत्र व 46 गाभामानके आहेत.46 गाभामानकांसाठी 

गुणनिश्चिती

स्तर 1 असल्यास 1 गुण 

स्तर 2 असल्यास 2 गुण 

स्तर 3 असल्यास 3 गुण 

स्वयंमूल्यमापण झालेल्या प्रत्येक शाळेला कमित कमी 46 व जास्तीत जास्त 138 गुण मिळतात. 


 टक्केवारी 

81 % ते 100 % ए ग्रेड

50 % ते 80 % बी ग्रेड

50 % पेक्षा कमी सी ग्रेड


आपल्या शाळेचा ग्रेड असा काढा

शाळासिध्दी ए ग्रेड शाळांना 138 पैकी मिळालेले गुण दर्शविले आहे. या गुणाला / पाॅईंटला 1.38 ने भाग दिल्यास टक्केवारी समजते.

उदा.

112 ÷ 1.38 = 81.15 %

शाळा सिद्धी माहिती


**************************************
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र G.R.7/7/2015

**********************************

प्रगत शै. महाराष्ट्र G. R. 22 जून 2015

***************************************

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र G.R.17/10/2016

**********************************

शाळा सिध्दी G. R. 23 मार्च 2016

***************************************

शाळासिध्दी G. R. 30 मार्च 2016

*************************************

शाळासिध्दी G. R. 7 जाने.2017

*************************************

शाळा सिध्दी पुस्तिका

*************************************

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५

**********************************

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा2010

***************************************  RTE Rule Maharashtra

*************************************

स्वच्छ विद्यालय

**************************

संचमान्यता

संचमान्यता G. R.   Download 28/8/2015
संचमान्यता G. R.   Download8/01/16
संचमान्यता G. R.   Download. 27/05/2016
संचमान्यता G. R.   Download 23/06/16
संचमान्यता G. R.   Download 30/06/2016

शालासिद्धी - ज्या शाळा अ श्रेणीत आल्या आहेत त्यांच्या साठी                       
             पुरावे


क्षेत्र -१

शाळेचे सामर्थ्य स्त्रोत

१ शासन आदेश अ )-राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा. ब)शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ . क )स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय परिपत्रक .
२ शालेय आवार मैदानाची अधिकृतरीत्या नोंदणी ,उपलब्ध खेळाच्या मैदानाची नोंद .
३ शाळेत करण्यात आलेली दुरुस्ती /देखभाल नोंद.
४ क्रीडांगण मापे ,उपलब्ध साहित्याची यादी .
५ ग्रंथालय देवघेव रजिस्टर ,उपलब्ध पुस्तकाची यादी ,साठा नोंद वही .
६ किचनमध्ये उपलब्ध भांडे व साहित्याची यादी .
७ वर्गणी लावलेली वृतपत्रे,मासिके,नियतकालिके,इ पुस्तके यादी.
८ विद्युत उपकरणाची यादी,प्रथोमपचार साहित्य यादी .
९ नळाच्या तोट्याजवळ हात धुण्यासाठी साबणाची उपलब्धतता .
१० मागील वर्षी घेतलेल्या सांस्कृतिक /क्रीडास्पर्धा नोंदी.
११ पाणी तपासणी अहवाल ,शुद्धीकरणा साठी केलेली कृती .
१२ शाळा विकासासाठी मागणी केलेल्या अनुदानाची/प्रस्तावाची नोंद.


क्षेत्र -२

अध्यन व अध्यापन व मूल्यमापन
१ विध्यार्थी संचिका .
२ CCA नोंदवही व अभिलेखे व निकालपत्रके .
३ पालक भेट ,गृहभेटी ,नोंदवही .
४ इयत्तावार व विषयवार शैक्षणिक साहित्य यादी.
५ ज्ञानरचनावद साहित्य यादी,डिजिटल साहित्य यादी .
६ वर्षभरात राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमाची यादी .
७ वर्षभरात प्राविण्य मिळवलेल्या स्पर्धांची मीहिती .
८ वार्षिक, मासिक , घटक नियोजन ,ताचन वही .
९ वर्ग व्यवस्थापन,गणित पेटी,विज्ञान पेटी.
१० सूचना वही ,शिक्षक लोग्बूक ,अभिप्राय रजिस्टर .
११ स्काउट गाईड ,मीना-राजू मंच स्थापना रजिस्टर .
१२ सहशालेय व इत्तर कार्यक्रम फोटो .
१३ विध्यार्थी हजेरी .

क्षेत्र -३

विध्यार्थी प्रगती संपादुणूक आणि विकास


१ परिसर भेट ,स्पर्धा फोटो.
२ वर्ग अध्यापण नियोजन .
३ विधार्थी हजेरी .
४ पटनोंदणी रजिस्टर ,शाळा बाह्य मुले सर्वेक्षण रजिस्टर.
५ परिपाठ नियोजन रजिस्टर
६ शिक्षक पालक ,मत पालक ,मंत्रिमंडळ रजिस्टर .
७ सह शालेय उपक्रम रजिस्टर .
८ विध्यार्थी प्रगती विषयी असलेल्या नोंदी.
९ पायाभूत चाचणी ,आकारिक चाचणी,संकलित चाचणी सर्व अभिलेखे.


क्षेत्र -४

शिक्षकांची कामगिरी आणि व्यावसायिक विकासाचे व्यवस्थापन


१ मुख्यध्यापक व शिक्षकांनी वर्षभरात करावयाची कामे रजिस्टर.
२ शाळेत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची महिती रजिस्टर.
३ नवीन शिक्षकांसाठी केलेल्या उदबोधनाचा तपशील .
४ किरकोळ रजा रजिस्टर .
५ अनुपस्थित शिक्षकांच्या वर्गाची पर्यायी व्यवस्था रजिस्टर .
६ शिक्षकांनी सेवेत प्राप्त केलेल्या पात्रतेची नोंद रजिस्टर .
७ वर्ग शिक्षकांनी वर्गासाठी वर्षभरासाठी केलेले नियोजन रजिस्टर.
८ शिक्षकांचे लोग्बूक रजिस्टर .
९ शाळा विकास आराखडा U-DISE FORM
१० शिक्षकांचे प्रशिक्षण नोंद रजिस्टर.
११ सर्व शिक्षक स्वयं मूल्यमापन अहवाल .
११ पाठ्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी केलेले नियोजन .
१२ शिक्षकांसाठी घेतलेले चर्चा सत्र ,परिसंवाद,काय्शाला,शैक्षणिक अभ्यासदौरा रजिस्टर.

क्षेत्र -५
शालेय नेतृत्व आणि व्यवस्थापन
१ शाळेचे घोषवाक्य /हेतू प्रदर्शित केलेले .
२ शाळा विकास आराखडा प्रत .
३ शाळा व्यवस्थापन रजिस्टर.
४ शिक्षक पालक,माता पालक,विशाखा समिती,शालेय परिवहन समिती रजिस्टर.
५ काम वाटणी रजिस्टर .


क्षेत्र -६
समावेशान आरोग्य आणि संरक्षण
१ पटनोंदणी ,वयाचे दाखले रजिस्टर .
२ शालाबाह्य मुले सर्वे रजिस्टर.
३ विशेष गरजा असनाऱ्या मुलांची वैक्तिक माहिती रजिस्टर ,त्यांच्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती.
४ विशेष बालकांना मिळालेल्या साहित्याची नोंद रजिस्टर .
५ विशेष बालकांच्या मदतनीसाना मिळालालेला भत्ता ,वाहन भत्ता रजिस्टर.
६ विशेष शिक्षकाकडून केलेले मार्गदर्शन ,अध्यापन रजिस्टर.
७ तक्रार पेटी ,सूचना पेटी.
८ शालेय आवारात आपत्ती व्यवस्थापन बाबत चित्ररूप माहिती , उदा ..अग्निशामक यंत्र.
९ आरोग्य तपासणी रजिस्टर .
१० तंबाखूमुक्त शाळा ,व होणार्या परिणामाची माहिती बोर्ड .
११ दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न रजिस्टर.
१२ आरोग्यसेविका ,अंगणवाडी सेविका,महिला दक्षता समिती,यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलीना केलेले मार्गदर्शन रजिस्टर.
१३ समुपदेशन वर्गाचे आयोजन व अहवाल.
१४ विध्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक आरोग्य व स्वछता यासाठी केलेले उपक्रम रजिस्टर.

क्षेत्र -७
उत्पादक समाजाचा सहभाग
१ शाळा व्यवस्थापन समिती प्रोसेडिंग ,अजेंडा .
२ शाळा विकास आराखडा भरताना समितीची भूमिका अहवाल.
३ समाज सहभागातून केलेल्या कामाची नोंद रजिस्टर .
४ लोकसहभागाचे फोटो .
५ सामाजिक संस्था भेटी फोटो अहवाल,
६ शाळा प्र्वेशोत्सव फोटो अहवाल ,फोटो .

७ एक दिवस शाळेसाठी गावाचा उपक्रम फोटो .

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews