Ticker

10/recent/ticker-posts

मराठी व्याकरण | Marathi Grammar|Scholarship Exam Marathi|

Marathi Grammar | मराठी व्याकरण | Scholarship Exam Marathi|सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा आणि स्कॉलरशिप परीक्षा 8वी मराठी अभ्यासक्रमावर आधारित व्हिडिओ आणि सराव पेपर


१. उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

उतारा वाचन व त्यावर आधारित प्रश्न


1)CLICK HERE २. कविता व त्यावर आधारित प्रश्न

| ३. सुसंगत परिच्छेद 1) CLICK HERE 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद


1) CLICK HERE४. संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न

१. समानार्थी शब्द 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

समान अर्थी शब्द

 

CLICK HERE

CLICK HERE Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7


२. विरूध्दार्थी शब्द 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

विरुद्धार्थी शब्द 


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


| ३. शुध्द- अशुध्द शब्द 

मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शुद्ध व अशुद्ध शब्द

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


४. आलंकारिक शब्द 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

आलंकारिक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


५. शब्द समुहाबद्दल एक शब्द 

मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


६. वाक्प्रचार 


७. म्हणी 

८. पारिभाषिक शब्द 

मराठी

व्याकरण 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे.

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE१. वर्ण विचार 

मराठी व्याकरण

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वर्ण विचार

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


२. संधी- स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी, पूर्वरूप संधी, पररुप

संधी 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

संधी

 


1CLICK HERE

2)CLICK HERE

3)CLICK HERE

३. शब्दांच्या जाती- विकारी व अविकारी शब्द 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट

शब्दांच्या जाती


1) CLICK HEREघटक

व्हिडिओ

टेस्ट

नाम व नामाचे प्रकार

 

CLICK HERE

1CLICK HERE

2)CLICK HERE

3)CLICK HERE

4)CLICK HERE

5) CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE

3) CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

विशेषण व

विशेषणाचे 

प्रकार

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE ( 5वी  8 वी )

2)CLICK HERE (8वी)


घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

क्रियापद

CLICK HERE

1)CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3) CLICK HERE

4) CLICK HERE

  

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषणअव्यय  


क्रियाविशेषण अव्ययCLICK HERE 

1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

4) CLICK HERE
घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

केवल प्रयोगी वाक्य


CLICK HERE 

५. वचन 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

वचन - एकवचन व अनेकवचन

 

CLICK HERE

CLICK HERE 


४. लिंग 

सराव पेपर क्रमांक 18 (लिंग विचार)

६. विभक्ती, कारक अर्थ व शब्दाचे सामान्य रूप 

मराठी व्याकरण विभक्तीचे कारकार्थ

| ७. प्रयोग- सकर्मक व अकर्मक कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग,

सकर्मक व अकर्मक भावे प्रयोग व त्यांचे प्रकार 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

प्रयोग


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE


८. वाक्यांचे प्रकार- केवल, मिश्र, संयुक्त 

मराठी व्याकरण

 

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 

वाक्याचे प्रकार


1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE
९. विराम चिन्हे 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

विरामचिन्हे

 

CLICK HERE

1) CLICK HERE

2)CLICK HERE 

3)CLICK HERE 

 

१०.काळ, काळांचे प्रकार व क्रियापदांचे अर्थ 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

काळ- 

वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ

 

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE


११. समास- अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद, बहुव्रीही 

घटक

व्हिडिओ

टेस्ट

समास

 


1) CLICK HERE

2) CLICK HERE 

3) CLICK HERE 

  4) CLICK HERE 

5) CLICK HERE 

6) CLICK HERE


घटक (भाषा)

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

साहित्य प्रकार, टोपण नावे व सामान्य ज्ञान

CLICK HERE

OnlineTest 1 CLICK HERE

Online Test 2 ( CLICK HERE)


१२.अलंकार- यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा

१३. वृत्ते- मालिनी, वसंततिलका, भुजंगप्रयात
Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews