Ticker

10/recent/ticker-posts

संदेशपत्र अभिप्राय अपलोड लिंक | Sandeshpatra

संदेशपत्र अभिप्राय अपलोड लिंक|Largest online photo album of "Handwritten Notes in 24 hours"
राज्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा" या उपक्रमातर्गत शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी मोठया उत्साहाने सहभाग नोंदवला आहे. राज्यातील १०३३३३ शाळांनी अभियानात सहभाग नोंदविला असून शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांमध्ये उत्साहाचेव आनंदाचे वातावरण निर्मण झाल्याचे दिसत आहे. सदर अभियानांतर्गत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशुन लिहिलेले संदेश पत्र हे सर्व शाळांमधील 2 कोटी 11 लाख मुलांपर्यंत पोहचविण्यात आलेले आहे. या पत्रामध्ये मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्यातील बालकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रकाश टाकला असून, राज्यातील सर्व विद्याथ्यंना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून "मुख्यमंत्री माझी शाळा,सुंदर शाळा" या अभियानाचा प्रारंभ केलेला आहे.

राज्य शासनाने या अभियानांतर्गत https://www.mahacmletter.in 

हे संकेतस्थळ विकसित केलेले आहे. या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना संदेश विषयक अभिप्राय नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे.


मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशुन लिहीलेल्या पत्रातील मजकूर व शिक्षण विषयक अभिप्राय हस्ताक्षरात लिहून त्याचा फोटो उपरोक्त नमूद संकेतस्थळावर अपलोड करावयाचा आहे. यामधून प्राप्त अभिप्रायांचा विचार राज्याच्या शैक्षणिक धोरण निश्चिती कऱण्यात केला जाणार आहे. शिक्षण विषयक अभिप्राय नोंदविण्याच्या प्रक्रीयेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे.


 Largest online photo album of "Handwritten Notes in 24 hours".


कार्यपध्दती:


१) पालकांनी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे पत्र मुलांना सोबत घेऊन वाचावयाचे आहे.


२) हे पत्र वाचून झाल्यावर त्यांनी छोटया वहीचे एक पान व एक बॉलपेन घ्यायचे आहे.


३) या पानावर मुलांनी बॉलपेनाने स्वत:व्या हस्ताक्षरात या पत्राविषयी त्यांचा शिक्षण विषयक अभिप्राय नमूद करणे

अपेक्षित आहे. लहान वयोगटातील विद्यार्थ्यांना लेखन शक्य नसल्यास त्यांच्या पालकांच्या हस्ताक्षरात लेखन करता येईल. ज्या पालकांना लेखन करता येत नाही त्यांच्या वतीने अन्य व्यक्तींकडून लेखन करुन घेता येईल.


४) हा अभिप्राय ५ ते ६ ओळीमध्ये असावा.


५) अभिप्राय लिहून झाल्यावर पालकांनी अभिप्राय कॅमेऱ्यात  काढायचा आहे.


६) त्यानंतर शिक्षण विभागाच्या 

https://www.mahacmletter.in


 वेबसाईटवर जाऊन स्वत:च्या नावाने रजिस्ट्रेशन करणे अपेक्षित आहे.


७) त्यानंतर हस्ताक्षरातला अभिप्रायाचा फोटो अपलोड करावयाचा आहे.


याबाबत करावयाच्या कृतीबाबत फ्लो चार्ट सोबत जोडलेला असून त्याप्रमाणे सर्व शाळास्तरापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना पोहोच होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर उपक्रमाचा दि. २६.०२.२०२४ वेळ सकाळी ०९.०० ते दि. २७.०२.२०२४सकाळी ०८.५९ आहे. सदर दिवशी अभिप्राय लिहिलेल्या पानाचा फोटो अपलोड करावयाचा आहे. त्यानुसार उपरोक्त सूचना सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून कार्यवाही पूर्ण होईल याची दक्षता ध्यावी.

संदेशपत्र PDF CLICK HERE


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews