Ticker

10/recent/ticker-posts

School Uniform scheme | समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना

 School Uniform scheme | समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना
विषय :- समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना २०२३-२४ अंमलबजावणी बाबत.

उपरोक्त विषयान्वये सन २०२३-२४ अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सन २०२१-२२ च्या U-DISE नुसार शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील लाभार्थी संख्येच्या आधारे सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश वितरण होणे आवश्यक आहे. करिता आपल्या जिल्हा परिषद / महानगरपालिका अंतर्गत शाळांमधील गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांची मापे स्थानिक शिलाई कारागीर यांचेकडून घेण्यात यावीत.

सदरची कार्यवाही शाळांना उन्हाळी सुट्टी मिळण्यापूर्वी करण्यात यावी. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश पुरविणे सोयीचे होईल.


  1. मोफत गणवेश बाबत शासनाचे अधिकृत पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.(डॉ. वैशाली वीर)

उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशासन)

मप्राशि

प, मुंबई

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews