Ticker

10/recent/ticker-posts

MSCE PUNE SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 5TH 8TH

 

Scholarship Exam 5th and 8th
विषय :- पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी)
फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेस प्रसिध्दी मिळणेबाबत...
महोदय,
उपरोक्त विषयानुसार आपणास सविनय सादर करण्यात येते की, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) दि. १२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे. 

सदर परीक्षेची अधिसूचना परिषदेच्या www.mscepune.in
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचना या पत्रासोबत जोडण्यात येत आहे. कृपया सदर अधिसूचनेस राज्यातील प्रमुख वर्तमानपत्रातून, आकाशवाणीवरून व दूरध्वनी केंद्रावरून योग्य ती प्रसिध्दी विनामूल्य देण्यात यावी अशी विनंती आहे.

  1. शिष्यवृत्ती परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी  खालील चित्रावर स्पर्श करा.
सोबत :- अधिसूचना
प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी :
आपला विश्वासू,
(शैलजा दराडे)
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे - ०१.

घटक

टेस्ट लिंक

भाषा

CLICK HERE

गणित

CLICK HERE

English

CLICK HERE

बुद्धिमत्ता

CLICK HERE
   

        


 


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews