Ticker

10/recent/ticker-posts

MDM Back Dated Information | शालेय पोषण आहार योजना बॅक डेटेड माहिती भरणे

 MDM Back Dated Information | शालेय पोषण आहार योजना बॅक डेटेड माहिती भरणे MDM BACKDATED साठी 11 ऑक्टोबर पर्यंत मुदतवाढ.

विषय :- शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना बॅक डेटेड माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे बाबत.


उपरोक्त विषयान्वये शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांमार्फत दैनंदिन आहार घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीची माहिती एमडीएम पोर्टलवर मोबाईल अॅप व वेबपोर्टलच्या माध्यमातून अद्यावत करण्यात येते. शाळांनी ऑनलाईन भरलेल्या माहितीच्या आधारे इंधन-भाजीपाला तसेच धान्यादी मालाची देयके जनरेट करण्यात येऊन शाळांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येत आहे. कोविड-१९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे मागील दोन वर्षापासून शाळांचे ऑनलाईन उपस्थितीची माहिती भरण्याचे काम बंद असणे तसेच दरम्यानच्या कालावधीमध्ये कोरड्या स्वरुपातील धान्यादी मालाचे वितरण विद्यार्थ्यांना करण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविण्यात आलेली नाही. माहे मार्च २०२२ पासून

शाळास्तरावर आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तथापि अनेक शाळांचे अॅप अद्यावत नसणे,शिक्षकांची नोंदणी नसणे किंवा इतर काही तांत्रिक कारणामुळे दैनंदिन उपस्थितीची माहिती भरण्याचे प्रलंबित असल्याची

निवेदने संचालनायास प्राप्त झाली आहेत.

उक्त बाबत सर्व जिल्ह्यांना सूचित करण्यात येते की, शाळांना मागिल कालावधीची (माहे मार्च, २०२२ ते सप्टेंबर, २०२२ अखेर) दैनदिन प्रलंबित उपस्थिती भरण्याकरीता केंद्र प्रमुख तथा तालुका लॉगिनवर दि. २८.०९.२०२२ ते ११.१०.२०२२ या दरम्यान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदरच्या कालावधित आपल्या जिल्ह्यातील काही शाळांची दैनंदिन उपस्थिती भरण्याची प्रलंबित असल्यास, अद्यावत करून घेण्यात यावी. तद्नंतर तसेच

संचालनालयस्तरावरुन देयके जनरेट करण्यात आल्यानंतर अशा प्रकारची कोणतीही सुविधा शाळांना उपलब्ध करून देण्यात येणार नसलेबाबत शाळांना अवगत करुन देण्यात यावे. तसेच शालेय पोषण आहार योजनेस पात्र सर्व शाळा एमडीएम पोर्टलवर उपस्थितीची माहिती अद्यावत करीत असलेबाबत नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा.


ही माहिती

 केंद्रप्रमुख लॉगिन किंवा BEO LOGIN या दोन्हींवरूनही भरता येईल.


माहिती भरण्यासाठी खालील वेबसाईटला भेट द्या.


https://education.maharashtra.gov.in/mdm/users/login/5


Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews