Ticker

10/recent/ticker-posts

NMMS Exam

 National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam 

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS)इ.८ वी साठी 







प्रसिथ्दी निवेदन
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्याथ्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) इ. ८ वी साठी
परीक्षा दि. १९ जून २०२२

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे- १ मार्फत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) इ. ८ वी साठी परीक्षेचे आयोजन रविवार दि. १९ जून २०२२ रोजी करण्यात आले आहे. ही परीक्षा महाराष्ट्रात एकूण ४१९ केंद्रावर घेण्यात येणार असून, सदर परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून एकूण ९२३६ शाळा व एकूण १३०१४९ विद्याथ्य्यांची नोदणी करण्यात आलेली आहे. परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्याथ्यांची प्रवेशपत्रे परिषरदेच्या www.mscepune.in
 व

या संकेतस्थळावर शाळांना शाळा लॉगिनवर दि. ०८ जून २०२२ पासून उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत.
सदर प्रवेशपत्रे विद्यार्थ्यास उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल.प्रवेशपत्राबाबत मुख्याध्यापकाना/पालकांना/विद्याथ्योंना काही अडचर्णी आल्यास त्यांनी संबंधित परीक्षा केद्संचालक / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे१ यांचेशी संपर्क साधावा.

NMMS Exam

मागील वर्षाचे सराव पेपर

CLICK HERE

इतिहास

CLICK HERE

भूगोल

CLICK HERE

ना. शास्त्र

CLICK HERE

मानसिक क्षमता चाचणी

CLICK HERE



Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews