Ticker

10/recent/ticker-posts

NAS Class 8th Mathematics

 इयत्ता आठवी गणित

वर्तुळ Quiz

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार भागाकार

घातांक 

जोड मूळ संख्या व्हिडिओ आणि सराव पेपर 

सहमूळ संख्या 

त्रिकोणी संख्या व्हिडिओ आणि सराव पेपर

मसावि लसावि 

मसावि लसावि

परिमिती व क्षेत्रफळ

विभाज्यता

संख्या आणि संख्या पद्धती

मसावि लसावि

भौमितिक रचना सातवी

परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया

बैजिक राशी आणि त्यावरील क्रिया

कोन व कोनाचे प्रकार व्हिडिओ

बँक व सरळव्याज पेपर 2

गणित क्षेत्रफळ

गणित - परिमिती

गणित - गुणोत्तर व प्रमाण

गणित- गुणोत्तर व प्रमाण

गणित सांख्यिकी

मसावि लसावि 

भूमितीतील मूलभूत संबोध व्हिडिओ

कोन व कोनांच्या जोड्या 

गणित - चौकोन

Maths - Angle

गणित समप्रमाण व्हिडिओ

गणित सम प्रमाण व व्यस्त प्रमाण 

एकचल समीकरणे


गणित 

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

सममूल्य अपूर्णांक

CLICK HERE

CLICK HEREगणित

ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक

 

परिमिती व क्षेत्रफळ

1)CLICK HERE 

2) CLICK HERE

3) CLICK HERE

गणित

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

शेकडेवारी

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2) CLICK HEREगणित - पूर्ण संख्यावरील चार मूलभूत क्रिया ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE


गुणोत्तर व प्रमाण

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

सम प्रमाण

CLICK HERE

CLICK HERE

व्यस्त प्रमाण

CLICK HERE

CLICK HERE

 

 

 घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

1)CLICK HERE 

2)CLICK HERE 

BASIC CONCEPTS IN GEOMETRY 6TH

कोन 

पूर्णांक संख्या

अपूर्णांकावरील क्रिया

दशांश अपूर्णांक इयत्ता सहावी

सममिती

विभाज्यता

विभाज्यता Quiz 2

गणित विभाज्यता Quiz 3

समीकरणे

गणित- गुणोत्तर व प्रमाण

त्रिकोण व त्रिकोणाचे गुणधर्म

अपूर्णांकावरील क्रिया व्हिडिओ

गणित दशांश अपूर्णांक

विभाज्य आणि विभाजक

गणित - कोन व कोनाचे प्रकार ऑनलाईन टेस्ट

गणित - गुणोत्तर व प्रमाण

दशांश अपूर्णांकPost a Comment

0 Comments

Total Pageviews