Ticker

10/recent/ticker-posts

 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

आलंकारिक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE
घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

कोन व कोनाचे प्रकार

CLICK HERE

CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

इंग्रजी शब्दांना मराठी पर्यायी शब्द

CLICK HERE

CLICK HEREEnglish Grammar Online Test- Article 2/02/2021 ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट- समास 1/02/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-Adverb ( CLICK HERE ) 1 February 2021

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

वेन आकृती

CLICK HERE

CLICK HERE

English Grammar Online Test- Adjective 31/01/2021 CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 31/01/2021 CLICK HERE

बुद्धिमत्ता अक्षरमाला ऑनलाईन टेस्ट 30/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test-CLICK HERE 30/01/2021

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - ध्वनि दर्शक शब्द CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

रोमन संख्या

CLICK HERE

CLICK HERE

English General knowledge Online Test- CLICK HERE 

English Grammar Online Test- One word substitution

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 29/01/2021 CLICK HERE

English Grammar Online Test -- Synonyms. (CLICK HERE)

बुद्धिमत्ता - अक्षरमाला ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

घातांक

CLICK HERE

CLICK HERE

English Grammar Online Test- Kinds of sentence ( CLICK HERE )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - वाक्याचे प्रकार. CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

पदावली

CLICK HERE

CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

SMS LANGUAGE

CLICK HERE

CLICK HERE


 घटक.                

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट.                    

कोन

CLICK HERE

CLICK HERE

कोन

CLICK HERE

CLICK HERE

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 26/01/2021 CLICK HERE 


घटक

व्हिडिओ 

ऑनलाईन टेस्ट

दिनदर्शिका

CLICK HERE

CLICK HERE

English Grammar Online Test-Antonyms 25/01/2021 CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 25/01/2021 CLICK HERE


गणित - सम संख्या, विषम मूळ संयुक्त संख्या असे वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियापद CLICK HERE 

गणित क्षेत्रफळ ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

घटक


ऑनलाईन टेस्ट

प्राणी पक्षी- पिलू दर्शक शब्द


CLICK HERE


घटक


ऑनलाईन टेस्ट

English Young ones of animals and birds


CLICK HERE


घटक

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

प्राणी पक्षीघर दर्शक शब्द

CLICK HERE

CLICK HERE


English Grammar Online Test-Tense. (CLICK HERE 23/01/2021 )

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 23/01/2021

  Grammar Online Test- Synonyms. (CLICK HERE)

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समान अर्थी शब्द CLICK HERE

 

 English Online Test- PUZZLES CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट 21/01/2021. CLICK HERE 

 Idioms and phrases Online Test ( CLICK HERE )

घटक

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

दोन अंकी संख्येचा वर्ग करण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


वर्गमूळ काढण्याची सोपी पद्धत

CLICK HERE


 घनमुळ काढण्याची सोपी पद्धत.          

 CLICK HERE

 

 

 

 

मराठी व्याकरण वर्ण विचार ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

घटक

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

समान संबंध(शब्द)

CLICK HERE

CLICK HERE

समान संबंध ( संख्या)

CLICK HERE

CLICK HERE

 

 

 

 

 

 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट-- क्रिया विशेषण अव्यय CLICK HERE 

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय ऑनलाईन टेस्ट 3 CLICK HERE 

मराठी- क्रियाविशेषण अव्यय सराव पेपर 1

मराठी - क्रियाविशेषण अव्यय सराव पेपर 2

इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती सराव पेपर - भाषा व गणित CLICK HERE 

इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती सराव पेपर -- इंग्रजी व बुद्धिमत्ता CLICK HERE

English Grammar Online Test-Riddles CLICK HERE 

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट संधी CLICK HERE 

संधी ऑनलाईन  टेस्ट क्रमांक १ सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट समास -- CLICK HERE 

English Grammar Online Test-Comparison. --- CLICK HERE 

English Grammar -- Comparison Video --- CLICK HERE 


English Grammar Online Test Preposition 

English Grammar Online Test Days of Week and Months of the year ----- CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रियापदाचे अर्थ CLICK HERE

 मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट विरामचिन्हे CLICK HERE 

गणित सम प्रमाण व्हिडिओ CLICK HERE

गणित सम प्रमाण ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE

 गणित- मापनावरील उदाहरणे ऑनलाईन टेस्ट CLICK HERE 


 अ. क्र.

व्हिडिओ

ऑनलाईन टेस्ट

नाम

 CLICK HERE

 

सर्वनाम

 CLICK HERE

 CLICK

 विशेषण

CLICK HERE

 

उद्देश्य व विधेय

 CLICK HERE

 

समान अर्थी शब्द

 क्लिक करा.

 ऑनलाईन टेस्ट 1 


शब्द समुहाबद्दल एक शब्द

शब्द समूहाबद्दल एक शब्द व्हिडिओ

 शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द ऑनलाईन टेस्ट

समूह दर्शक शब्द

 समूह दर्शक शब्द व्हिडिओ

 CLICK HERE

 साहित्यप्रकार सामान्य ज्ञान 

 

  CLICK HERE

 वचन - एकवचन व अनेकवचन

 वचन व्हिडिओ

 ऑनलाईन टेस्ट

 घर दर्शक शब्द

 व्हिडिओ

 

 

 

 CLICK HERE 


मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - क्रियाविशेषण अव्यय CLICK HERE

 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अंकगणित - संख्या ज्ञान टेस्ट 1 ते 6 सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

मराठी व्याकरण ऑनलाईन टेस्ट - कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग CLICK HERE

गणित 

गणित - सममिती ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

गणित - रोमन संख्या व्हिडिओ CLICK HERE

रोमन संख्या
Roman number (English) 

विभाज्यता व्हिडिओ CLICK HERE 

विभाज्यता ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 1

विभाज्यता ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 2 

विभाज्यता ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 3

विभाज्यता ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 4 

गणित शाब्दिक उदाहरणे ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

  1. गणित पदावली व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

    गणित पदावली यावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा. 

  1. गणित - शेकडेवारी व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा
  2. गणित शेकडेवारी ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा.

English - Singular and Plural ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे स्पर्श करा

 Word Register

 English Telling Time Online Test (CLICK HERE )

English Grammar Online Test - The Noun (8 January 2021) CLICK HERE 

 बुद्धिमत्ता 

बुद्धिमत्ता अक्षर माला भाग 1 ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा.वर्गीकरण ऑनलाईन व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 1 ---- CLICK HERE 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 2 CLICK HERE 

वर्गीकरण ऑनलाईन टेस्ट क्रमांक 3 --- CLICK HERE 


बुद्धिमत्ता  सराव  पेपर इयत्ता 5 वी

   2}    बुद्धिमत्ता भाग 2

स्कॉलरशिप परीक्षा ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

Post a Comment

0 Comments

Total Pageviews